Ett digifysiskt arbetssätt

Begreppet "digifysiskt arbetssätt" innebär att digitala och fysiska kanaler ska komplettera varandra.


Introduktion - vi behöver mer kunskap

Det blir allt vanligare att vårdpersonal har kontakt med sina patienter digitalt, till exempel genom videobesök eller chatt, i stället för genom fysiska möten. I Region Stockholm är det bestämt att vården ska vara digifysisk. Samtidigt som allt fler verksamheter ställer om till det digifysiska arbetssättet har det funnits begränsad kunskap om hur det nya sättet att arbeta påverkar personalens arbetsmiljö.

Innehåll

Vi kommer att presentera resultat från en enkätundersökning om hur hälso- och sjukvårdspersonalen uppfattar att ett digifysiskt arbetssätt påverkar deras arbetsmiljö, trivsel och hälsa. Vi kommer också att visa och berätta om den guide vi tagit fram som kan vara en hjälp för verksamheter som använder det här arbetssättet att bibehålla en god arbetsmiljö.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som ansvarar för eller organiserar arbetsmiljöarbetet inom verksamheter där ett digifysiskt arbetssätt används, men även till andra som är intresserade av området arbetsmiljö och digitala arbetssätt.

Medverkande

Magnus Linnarud Johansson, psykolog och projektledare för projektet ”Digitala patientmöten och arbetsmiljö”.

Anmälan och övrigt

Webbinariet är kostnadsfritt. 

Webbinarieserien "Hur möter vi utmaningarna i framtidens arbetsliv?"

vitframtid2.svg 
Det här webbinariet ingår i en serie där CAMM presenterar forskningsbaserad kunskap om några av de stora kommande utmaningarna i svenskt arbetsliv. Vi kommer att prata om vilka risker som finns, vilka effekter de kan få på arbetstagarnas hälsa och vilka åtgärder som kan förbygga risker och ohälsa.


Foto: Yanan Li