Solljus

Exponering för UV-strålning kan orsaka brännskador, och leda till att arvsmassan i kroppens hudceller skadas. Detta kan i sin tur medföra att cancer utvecklas i huden. Människor utsätts till UV-strålning främst via solljus och solarier. 

Barn och personer med ljus hud är särskilt känsliga för solens skadliga strålar. Både exponering under barndomen och senare under livet ökar risken att utveckla hudcancer, exempelvis malignt melanom. En faktor som förefaller påverka risken är hur många gånger man bränt sig i solen. UV-strålning kan även skada ögonen och det är därför viktigt att skydda dessa.

Vart vänder man sig

Kommunen utövar tillsyn av solarier. Strålsäkerhetsmyndigheten kan upplysa om hälsorisker med exponering för solljus och i solarier. Om du upptäcker en hudförändring som växer snabbt, ändrar färg eller börjat blöda bör du kontakta läkare för noggrann undersökning.

Våra insatser

Vid Centrum för arbets- och miljömedicin görs regelbundna kartläggningar av sol- och solarievanorna hos befolkningen i Stockholms län.

I den senaste uppföljningen år 2011 uppgav 27 procent av 16-åriga flickor och 3 procent av 16-åriga pojkar att de har solat i solarium de senaste tolv månaderna. Fem procent av flickorna uppgav att de har använt solarium elva gånger eller mer under de senaste tolv månaderna. Nästan 6 procent av de 16-åriga flickorna uppgav att de någon gång bränt sig i ett solarium. Totalt hade 57 procent av 16-åringarna bränt sig i solen minst en gång under det senaste året.