”OSA” två år senare - Hur fungerar AFS:en om organisatorisk och social arbetsmiljö?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö infördes 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. De föregicks av såväl förhoppningar som många frågetecken. Hur har det gått? Se filmerna från CAMM:s seminarium den 20 april.


Se filmerna från seminariet (totalt 4 stycken)

 • OSA - bakgrund och Arbetsmiljöverkets roll
  Kerstin Waldenström, Arbetsmiljöverket

Se filmen (20 m 26 s) >>

 • Konkreta exempel och reflektioner ur ett arbetsgivarperspektiv
  Pernilla Törnros och Ingrid Jacobsen, Skanska

Se filmen (29 m 48 s) >>

 • Konkreta exempel och reflektioner ur ett fackligt perspektiv
  Johnny Rindebrant, LO-distriktet, Stockholms län

Se filmen (29 m 01 s) >>

 • Vad säger forskningen om implementering och utvärdering
  Emma Cedstrand, Centrum för arbets och miljömedicin

Se filmen (32 m 20 s) >>