Miljöhälsa Online

Här på Miljöhälsa Online hittar du aktuell information om hur olika faktorer i miljön påverkar människors hälsa i Stockholms län. Diagram, tabeller och interaktiva kartor gör att du lätt kan se och jämföra hur mycket befolkningen utsätts för exempelvis buller och luftföroreningar i olika kommuner. Vi håller på att uppdatera sidan med information om barns miljörelaterade hälsa.

Kvinna på cykel i gatumiljö, Stockholm

Luftföroreningar

Kvaliteten på luften vi andas har oerhört stor betydelse för vår hälsa. 

Buller i samhället

Många utsätts dagligen för buller från framförallt vägtrafik som kan orsaka sömnproblem och stress.

Regn

Klimatförändringar

Att vårt klimat förändras är idag ett faktum. Förändringarna innebär bland annat att medeltemperaturen och antalet dagar med värmebölja ökar. 

Kvinna i park

Grönstruktur

Växtlighet gör oss friskare och kan dessutom motverka de miljöproblem som orsakas av befolkningsökning och klimatförändringar.

Kemikalier i matbutik

Kemikalier

Industriella utsläpp av hälsofarliga kemikalier har minskat. Istället utsätts vi för kemikalier som kan påverka vår hälsa via till exempel dricksvatten, livsmedel, hygienprodukter, kläder och elektronik.

Rökare utomhus

Miljötobaksrök

Bara 3,4 procent av länets befolkning utsätts numera för miljötobaksrök. Men det finns fortfarande stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper.

UV-strålning

Nästan 50 procent av länets befolkning har bränt sig i solen någon gång de senaste 12 månaderna, enligt MHE 2015.

Ung kvinna i högt gräs som nyser med handen för näsan och med en näsduk i andra handen.

Allergier

Nästan hälften av invånarna i Stockholms län har idag någon form av överkänslighet eller allergi och andelen ökar.

Äldre par som sitter i en soffa och diskuterar i sitt vardagsrum.

Inomhusmiljö

I dagens samhälle tillbringar vi väldigt mycket tid inomhus, varför inomhusmiljön har stor betydelse för vår hälsa. 

Tunnelbanestation blå linjen

Jämlik miljöhälsa

Det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället både när det gäller folkhälsa i allmänhet och miljöhälsa i synnerhet och skillnaderna ökar.

Publicerad: 2019-11-07