Listen

Allergi mot nötter och jordnötter i skolmiljö - hur hanterar vi detta?

 • 24 oktober 2019
 • 13:30 - 16:30
 • OBS NY LOKAL: Karolinska Institutet, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6

Vi hälsar dig som arbetar inom Elevhälsan välkommen till ett eftermiddagseminarium där du får lära dig mer om nöt- och jordnötsallergi hos skolbarn. 

LU-59676153_skolbarn_580.jpg

Innehåll

 • Vilka nötter ger ofta reaktioner och skillnader mellan korsreaktioner och allvarliga reaktioner

 • Det vi idag vet om luftburen nöt-/jordnötsallergi

 • Vad säger dagens riktlinjer om nötter och jordnötter

 • Vad står i Elevhälsoportalen om nötter

 • Hur kan allergiska reaktioner mot nötter och jordnötter hanteras i skolan?

Vi kommer också att diskutera några patientfall med skolbarn som har nöt/jordnötsallergi.

Målgrupp

Elevhälsan (skolsköterskor och skolläkare)

Medverkande

 • Marina Jonsson, allergisamordnare, med dr, Centrum för arbets- och miljömedicin
 • Carina Uhl, barnläkare, forskar på nötter och jordnötter
 • Ulla-Britt Andersson, allergikonsulent, Centrum för arbets- och miljömedicin
 • Leena Oscarson, allergikonsulent, Centrum för arbets- och Miljömedicin

Anmälan och övrig information

Anmäl dig uppe till höger på sidan/härunder (mobil). Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Foto: Matton