Hög produktivitet och goda arbetsförhållanden är båda viktiga faktorer för en välfungerande organisation. Enkätundersökningar är ett vanligt sätt för arbetsgivare att ta reda på hur medarbetarna ser på sitt arbete. Det här seminariet ger kunskap och tankesätt kring hur man gör eller beställer bra enkätundersökningar som ger rätt information, som främjar både en god produktivitet och goda arbetsförhållanden. Även fackföreningar och skyddsombud kan använda sig av enkätundersökningar för att skapa underlag till en dialog med arbetsgivaren.

Preliminärt program:

  • Indikatorer som kännetecknar både goda arbetsförhållanden och en god produktivitet
  • Hur mäter vi det vi vill mäta?
  • Tips vid utformning av enkäter / webbenkäter
  • Övningsexempel frågekonstruktion
  • Vad gör vi med resultatet från enkäten
  • Avslutning med frågestund 

Målgrupp

Chefer, HR, fackliga företrädare och skyddsombud i privat sektor samt företagshälsa.

Övrigt

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Anmäl dig uppe till höger på sidan/härunder(mobil).