Tema

Arbetshälsorapport 2016 kartlägger ogynnsamma arbetsförhållanden bland den arbetande befolkningen i kommuner och stadsdelar i Stockholms län. Den belyser också hur ohälsa kommer till uttryck i arbetsoförmåga och sjukskrivningar samt hur arbetsmarknaden ser ut i form av anställningsförhållanden och arbetslöshet. Arbetshälsorapport 2016 kan fungera som kunskapsunderlag för planering och prioritering av förebyggande insatser, hälso- och sjukvård samt rehabilitering.

Program

Moderator: Maria Albin, verksamhetschef, Centrum för arbets- och miljömedicin och professor i arbetsmedicin, Karolinska Institutet.

 • 13:00 Inledning. Jessica Ericsson (L), ordförande i beredningen för folkhälsa och psykiatri, Stockholms läns landsting, Birger Forsberg, chef enheten för hälsoutveckling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.
 • 13:15 Arbetshälsorapport 2016. Gun Johansson, redaktör, Centrum för arbets- och miljömedicin.
 • 13.35 Befolkning och arbetsvillkor. Anette Linnersjö, statistiker, Centrum för arbets- och miljömedicin.
 • 13:45 Arbetsförmåga. Katarina Kjellberg, ergonom, Centrum för arbets- och miljömedicin.
 • 13:55 Psykosociala arbetsförhållanden. Annika Lindahl Norberg, psykolog, och Gunnar Bergström, beteendevetare, Centrum för arbets- och miljömedicin.
 • 14:10 Paus.
 • 14:30 Fysiska arbetsförhållanden. Katarina Kjellberg, ergonom, Centrum för arbets- och miljömedicin.
 • 14:40 Vibrationer i arbetet. Sara Gunnare, yrkeshygieniker, Centrum för arbets- och miljömedicin.
 • 14:50 Våtarbete. Carola Lidén, överläkare, Centrum för arbets- och miljömedicin.
 • 15:00 Buller. Mattias Sjöström, yrkeshygieniker, Centrum för arbets- och miljömedicin.
 • 15:10 Luftföroreningar. Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker, Centrum för arbets- och miljömedicin.
 • 15:20 Sammanfattning och frågestund.

Målgrupp

Primär målgrupp för seminariet den 10 mars är politiker, beslutsfattare, chefer och tjänstemän i Stockholms läns landsting och Stockholms läns kommuner.

Representanter från myndigheter, universitet, arbetsmarknadens parter, press och media är också varmt välkomna.

Anmälan

Seminariet den 10 mars är kostnadsfritt.

För att anmäla dig: fyll i formuläret till höger på denna på webbsida.