Under förmiddagen kommer några olika aktörer att ge sin syn på hur de kan navigera i denna nya situation, vilka för- och nackdelar de ser utifrån sitt perspektiv.

I vissa delar är rättsläget oklart och vi vill diskutera oss samman till hur vi kan hitta en bra gemensam tillämpning av regelverket.

Det kommer att ges utrymme för diskussion och egna funderingar. 

Program

Programmet hittar du uppe till höger/härunder (mobil).

Kostnad

400 kronor. En lättare lunch och kaffe ingår.

Anmälan

Anmälan görs senast den 18 januari på länsstyrelsens webbplats. Länk uppe till höger/härunder (mobil).

 

VÄLKOMMEN!