Höstmötet är en mötesplats för alla verksamma inom arbets-och miljömedicin. Mötet är ett forum för debatt om aktuella ämnen samt en möjlighet att få presentera egna större eller mindre forsknings-projekt med efterföljande diskussion, chans till nya infall och/eller nya samarbetspartners.

Program

Höstmötet denna gång kommer att belysa Framtidens forskning inom arbets- och miljömedicin

  • Information från Forte/Formas/AFA försäkring
  • Information från Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK)
  • Hur studerar vi multipla exponeringar
  • Buller och luftföroreningar i omgivningsmiljön
  • Fysisk och psykosocial belastning i arbetet
  • Hur gör vi framtidens smarta studier

Arrangör

Arrangör för mötet är Svenska Läkaresällskapets sektion för arbets- och miljömedicin (ARM) i samarbete med Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala Region Gävleborg, Landstinget Dalarna och Uppsala Universitet