Syftet med mötet är att vara en nationell mötesplats för forsknings- och utvecklingsarbete inom arbets- och miljömedicin, där kliniker och forskare ges möjlighet att få en överblick av aktuella frågeställningar och pågående projekt. Syftet är också att vara en arena för diskussion och debatt. 

Höstmötet anordnas av ARM i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin och Karolinska Institutet.

Kostnad

1 065 kr/deltagare. I kostnaden ingår lunch dag 1 och dag 2 (påslunch dag 2), middag dag 1 och för- och eftermiddagsfika.

OBS! För att delta i höstmötet måste du som inte redan är medlem betala in en medlemsavgift  till ARM. Avgiften är 150 kr/år och betalas in till plusgiro 661610–6. Glöm inte att ange namn och e-post i meddelandefältet!

Anmälan

Anmäl dig i formuläret till höger. Deltagarantalet är begränsat till 100 personer så vänta inte med att anmäla dig. 

Kontakt

Vid frågor kontakta:

Gun Johansson
Tel: 08-123 372 98
E-post: gun.johansson@sll.se