Innehåll:

  • Vem ansvarar för elevernas arbetsmiljö när de genomför praktik?
  • Vad bör man som Skolhuvudman, skola, lärare och praktikgivare tänka på? 
  • Hur kan man erbjuda eleverna en god erfarenhet och säkert möte med arbetslivet?

Målgrupp:

Denna webbinarieomgång vänder sig främst till yrkeslärare på yrkesprogrammen på gymnasiet men även andra intresserade är varmt välkomna.

Anmälan:

Anmäl dig här (länk).