Kursdeltagarna kommer också under grupparbeten att diskutera olika scenarion för att öka sin förståelse för hur klimatförändringarna, både direkt och indirekt, kan påverka hälsan, och vilka anpassningar som krävs av sjukvården och samhället för att undvika klimatförändringarnas negativa effekter på folk- och individhälsan.

Frågor som kommer att diskuteras under kursen är:

  • sambanden mellan värmeböljor och ohälsa
  • klimatförändringarnas effekt på luftkvalité (ozon och partiklar) och dess effekt på hälsan
  • sambanden mellan nederbörd och dricksvattenburen smitta
  • klimateffekter på utbredningen av infektionssjukdomar (till exempel fästingburna sjukdomar och badsårsfeber). 

Det här är en delkurs i en kursserie Miljömedicin som består av åtta delkurser. Du behöver inte delta i samtliga utan det går också att bara delta i en delkurs. Läs mer om kursserien via länken till höger/härunder (mobil).

Målgrupp

ST-läkare i Arbets- och miljömedicin och miljöhygieniker under utbildning. ST-läkare i Arbetsmedicin  och för andra personalkategorier på AMM-klinikerna, särskilt beteendevetare och informatörer. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer och handläggare på länsstyrelserna.

ST-läkare och trainees inom yrkes- och miljömedicin som planerar att delta i hela kursserien har företräde till kurserna. 

Kostnad

2000 kronor.

Övrigt

Sista anmälningsdatum är 30 september.