Med lågfrekvent ljud menas ljud inom frekvensområdet 20 – 200 Hz. Ett flertal studier visar att det är mer störande än buller utan lågfrekvent innehåll. Samtidigt finns svårigheter, dels när det gäller att begränsa ljudet, dels vid mätning och beräkning.

Det finns en risk att fler personer kan komma att utsättas för ljud med lågfrekvent innehåll i framtiden. För att så långt möjligt begränsa exponeringen behöver problematiken diskuteras och kunskapsnivån höjas.

Vid detta frukostseminarium medverkar representanter från tre olika konsultföretag med lång erfarenhet av att hantera lågfrekvent ljud. Ta chansen att lyssna på deras föredrag! Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera med övriga deltagare.

Program

08.00 - 08.40 Drop-in och frukostmingel

08.40 - 08.50 Introduktion - Bullernätverkets Samordningsgrupp

08.50 - 09.10 Allmänt om lågfrekvent ljud - ÅF Ljud & Vibrationer

09.10 - 09.30 Utredning och åtgärder vid lågfrekvent ljud och hamnverksamhet - Structor Akustik

09.30 - 09.50 Innebär nya regler för industribuller ökad lågfrekvensproblematik? - Sweco Environment

09.50 - 10.00 Avslutande diskussion


Kostnad och anmälan

Seminariet kostar 200 kronor. Anmäl dig på länsstyrelsens hemsida, länk uppe till höger/härunder (mobil).

Arrangör

Seminariet arrangeras av Bullernätverket Stockholms län. Bullernätverket är ett regionalt samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms Stad, Stockholms läns landsting och Storsthlm, kommunerna i Stockholms län.