Under detta seminarium på temat mångfunktionella  bullerskydd vill vi uppmärksamma hur bullerskydd kan användas till flera  syften än att förbättra ljudmiljön. Vi får bland annat höra om erfarenheter  av gröna bullerlösningar från EU-projektet HOSANNA och om fördelarna med ekosystemtjänster. Du får också veta mer om Stockholms Stads planer på en ny  handbok om gröna bullerlösningar och hur den gröna bullerskärmen på  Lidingövägen klarat sommarens torka... 

Förmiddagen avslutas med en lättare lunch (wrap) då det också ges tillfälle för fortsatta diskussioner, både med andra deltagare och föredragshållarna.

Anmälan

Anmäl dig via länken uppe till höger/härunder (mobil) senast 28 september.

Program

09.00  Bullernätverket hälsar välkommen!

09.10 Erfarenheter från EU-projektet HOSANNA m.m. Jens Forsén, Chalmers

09.45 Praktiskt exempel – Grön bullerskärm på Lidingövägen. Elisabeth Ström, Trafikkontoret Stockholms Stad

10.00 Fika

10.30 Fördelar med ekosystemtjänster. Marie Åslund, WSP

10.50 Handbok om gröna bullerlösningar. Manne Friman, ÅF

11.10 Akustisk Design – Hållbar stadsutveckling med processtyrning och
certifiering. Björn Hellström, Adj. Professor och docent i arkitektur, Tyréns AB och KTH Arkitekturskolan

11.35 Frågestund och diskussion

12.00 Lunch och mingel

13.00 Slut

Arrangör

Seminariet arrangeras av Bullernätverket i Stockholms län. Bullernätverket är ett regionalt samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms Stad, Stockholms läns landsting och STORSTHLM. 

Foto: Charlotta Eriksson