Den 1 november 2019 träder Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) i kraft. Fokus denna dagen kommer att ligga på de viktigaste ändringarna som genomförts jämfört med de nu gällande föreskrifterna. Struktur, språk och kopplingen till andra föreskrifter, samt ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas. Medicinska kontroller införs vid handintensivt arbete och arbete med kvicksilverexponering, och utgår för helkroppsvibrationer och arbete med armerad esterplast. Ändringar genomförs för nattarbete, arbete med bly och klättring med stor nivåskillnad (tidigare mast- och stolparbete).

Medverkande från Arbetsmiljöverket

  • Igge Gustavsson, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin
  • Kersti Lorén, ergonom
  • Ingemar Rödin, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin

Anmälan och övrigt

Vi startar med kaffe klockan 14, själva seminariet börjar klockan 14.30. Anmäl dig via länken uppe till höger/härunder (mobil). Seminariet är kostnadsfritt. Max 50 deltagare.