Vi kommer huvudsakligen att arbeta med riskbedömning av hand- och armvibrationer men kommer även att beröra helkroppsvibrationer. Efter genomförd workshop är målet att du ska ha en riskbedömning av vibrerande verktyg på din arbetsplats med dig hem.

Vem kan anmäla sig

Arbetsgivare som ska göra riskbedömning samt skyddsombud eller andra som ska bistå arbetsgivaren med detta. Även arbetsmiljöingenjörer som behöver uppdatera sina kunskaper. Max 15 deltagare.

Målsättning

Att du efter seminariet/workshopen har en riskbedömning av vibrerande verktyg på din arbetsplats med dig hem. Det förutsätter att du gjort ett bra förberedelsearbete.

Förberedelser

Du ska arbeta med dina egna uppgifter, vilket gör att du måste förbereda dig innan seminariet/workshopen genom att göra en inventering av verktyg och arbetstider på din arbetsplats. Vi kommer att skicka ut material i förväg som du kan ha som hjälp och stöd. OBS! Du behöver ha en bärbar dator med dig till workshopen!

Medverkande och innehåll

Marie Lewné och Pernilla Wiebert, certifierade yrkeshygieniker, och yrkeshygieniker Jouni Surakka kommer att leda seminariet/workshopen.

Detta kommer vi att göra:

  • Leta reda på vibrationsnivåer för respektive verktyg om du inte redan har uppgifterna
  • Räkna ut vibrationsexponeringen med Arbetsmiljöverkets vibrationskalkylator
  • Räkna om vibrationsnivåerna till poäng
  • Beräkna vibrationspoäng/minut för verktygen
  • Göra riskbedömningen

Anmälan och övrigt

Sista anmälningsdag är 4 april. Efter anmälningstidens slut får du veta om du antagits. I samband med det skickar vi också ut det material du behöver för att förbereda dig.

Seminariet/workshopen är kostnadsfritt, men om du anmält dig och inte meddelar förhinder debiteras du 500 kronor.

Den här workshopen är ett led i vår satsning för att minska vibrationsskadorna i arbetslivet. De arbets- och miljömedicinska enheter i landet samarbetar med Arbetsmiljöverket m.fl i projektet ”Vägen framåt. Tillsammans förebygger vi vibrationsskador”.

Foto:Matton