Innehåll

Hur vi mår och hur länge vi lever beror till stor del på våra gener och levnadsvanor. Men även den omgivande miljön spelar en viktig roll för att vi ska må bra och hålla oss friska. Trots att vi har goda levnadsvillkor i Stockholms län finns det faktorer i vår närmiljö som ökar risken för att vi blir sjuka. Avgaser och partiklar bidrar till luftvägssjukdom och hjärt- och kärlsjukdom. Buller orsakar sömnproblem och stress. Markföroreningar riskerar att förorena vårt grundvatten och inomhusmiljön kan orsaka allergiska symptom. Och hur påverkas egentligen miljön i Stockholms län och vår hälsa av de pågående klimatförändringarna?

De här och många andra frågor tas upp under seminariet ”Så påverkas stockholmarnas hälsa av miljön” som presenterar resultat från Miljöhälsorapport 2017 Stockholms län. Rapporten grundas på Miljöhälsoenkät 2015 som besvarats av närmare 15 000 Stockholmare. På seminariet går vi igenom hur miljöhälsan i länet förändrats sedan den senaste undersökningen 2007 och lyfter goda exempel men också de utmaningar vi står inför i Stockholmsregionen under de kommande tio åren. Vi kommer också att presentera den nya sajten/tjänsten ”miljöhälsa online”.

Program och medverkande

Klicka på länk uppe till höger/härunder (mobil)

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig uppe till höger på sidan/härunder (mobil). Om du får förhinder, överlåt gärna din plats till en kollega. I annat fall är det viktigt att du avbokar eftersom intresset är stort och det finns ett begränsat antal platser.