Bakgrund

Verksamheter bullrar på olika sätt och kan vara svåra att hantera både ur plan- och tillsynssynpunkt. Seminariet kommer att belysa buller från olika typer av verksamheter samt kopplingen mellan miljöbalken och plan- och bygglagen.

Under förmiddagen kommer vi bland annat att prata om buller från lastkajer, idrottsplatser, bangårdar, spårtrafikdepåer.