Välkommen till höstträff med hälsoskyddsnätverket i Stockholms län.

Nätverksträffarna är ett forum där inspektörer som arbetar med hälsoskyddsfrågor i länets kommuner kan diskutera tillsyn och erfarenheter samt få information från centrala myndigheter, Länsstyrelsen och annan expertis.

Förmiddagen handlar om Strålsäkerhetsmyndighetens nya regelverk kring solarier samt hur regelverket tillämpas i Uppsala kommun. Överläkare Ingegärd Anveden Berglind presenterar forskning inom solarier och hälsa.

Eftermiddagen handlar om UV-strålning på förskolegårdar. Docent och författare Cecilia Boldemann presenterar forskning inom området och inspektörer från Solna stad berättar om sina erfarenheter.

Representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten finns på plats under dagen och informerar om lagstiftningen.

Målgrupp

Inspektörer som arbetar med hälsoskyddsfrågor i länets kommuner.

Preliminärt program

09.00 Registrering och fika med smörgås.

9.30 Välkomna och introduktion
Stefan Larsson & Sophie Lindstrand, Länsstyrelsen i Stockholm.
Alexandra Ek, Centrum för arbets- och miljömedicin.

09.45 Solarier & hälsa - det senaste inom forskning
Ingegärd Anveden Berglind, överläkare & PhD, Centrum för arbets- och miljömedicin.

10.15 Lagstiftning & svara på frågor
Strålsäkerhetsmyndigheten.

11.00 Paus

11.15 Tillsyn solarier
Betty Hines & Anna-Karin Niemi, Uppsala kommun

12.00 Lunch på egen bekostnad.

13.15 UV-strålning på förskolegårdar
Cecilia Boldemann, docent & författare, Karolinska Institutet.

13.45 Rekommendationer UV-strålning förskolegårdar
Strålsäkerhetsmyndigheten.

14.15 Tillsyn UV-strålning på förskolegårdar
Stina Jurell & Jenny Tibell, Solna stad.

14.45 Avslutning

Kontakt

Vid frågor kontakta:
Sophie Lindstrand, sophie.lindstrand@lansstyrelsen.se

Utbildningen är kostnadsfri. Deltagarna bjuds på morgonfika.
Det finns ett begränsat antal platser och anmälan är bindande.

Kostnad

Kostnadsfritt. Lunch på egen bekostnad.

Anmälan

Anmäl dig på länsstyrelsens webbplats via länken uppe till höger/härunder (mobil). Sista anmälningsdag är 8 okt 2019.


Foto: Matton