(start och sluttider är ungefärliga)

Målgrupp

Medicinsk och teknisk personal inom FHV samt arbetsmiljökonsulter. Under delar av kursen kommer vi att dela upp oss i två grupper - en medicinsk och en teknisk. Personal inom Region Stockholms upptagningsområde har företräde till utbildningen, men i mån av plats kan även andra få delta.

Innehåll i kursen

Gemensam information till medicinsk och teknisk personal består av ett teoretiskt block om vad vibrationer är, vad som gäller inom arbetsmiljön (föreskrifterna om vibrationer och medicinska kontroller) och vilka medicinska besvär som kan uppstå.

Gemensamt diskuterar vi också hur FHV kan arbeta förebyggande, bl.a. genom att få kunderna/arbetsgivarna att förstå vilket ansvar de har för att arbeta förebyggande med riskbedömningar och medicinska kontroller.

Medicinsk personal (t.ex. företagsläkare eller sköterska) får en översikt av det vetenskapliga kunskapsläget som ligger till grund för sambandsbedömningen mellan vibrationer och skador. Ett praktiskt moment ingår med medicinska undersökningar som bör göras vid medicinska kontroller, eller vid misstänkt skada. Dessutom informerar vår kurator om arbetsgången i de fall patienter behöver hjälp med omskolning och arbetsbyte. Den medicinska delen av kursen är i första hand utformad för företagsläkare, men även företagssköterskor kan ha nytta av stora delar av kursen.

Teknisk personal (t.ex. arbetsmiljöingenjör) får en genomgång i hur man tar fram material för att kunna göra en riskbedömning. I mindre grupper mäter vi hand/armvibrationer på två olika sätt, och mäter helkroppsvibrationer. Vi tolkar mätresultaten i datorn och går igenom vilken information som ska vara med i en mätrapport.

Anmälan och kostnad

Anmälan senast 6 september uppe till höger på sidan/härunder (mobil). Vid anmälan behöver du ange om du är medicinsk eller teknisk personal. ST-läkare ska ange om de önskar intyg med uppfyllda delmål.

Antal deltagare maximalt 15 personer/grupp.

Kostnad: 2 500 kronor, inkluderar lunch, fika och dokumentation.

Kursintyg: Kommer att delas ut. ST-läkare får på begäran särskilt intyg på uppfyllda delmål, se anmälningsformulär.

En del av ”Vägen framåt – tillsammans förebygger vi vibrationsskador”

Centrum för arbets- och miljömedicin driver tillsammans med andra arbets- och miljömedicinska enheter i landet, ett projekt för att minska vibrationsskador i arbetslivet ”Vägen framåt – tillsammans förebygger vi vibrationsskador” (Sarah -länk till broschyren här). Som en del i det arbetet ger vi denna kurs riktad till personal inom företagshälsovården.