Mötet som också  inkluderar en workshop om lapptestning ordnas för SSAMD:s medlemmar och är avgiftsfritt.

Målgrupp

Medlemmar Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD).

Program

I år bjuds det på extra spännande och varierande programpunkter. Nationella och internationella experter föreläser om bevis på värdet av förebyggande insatser inom arbetsdermatologi/handeksem, om ett stor europeiskt samarbete för att bekämpa arbetsdermatologiska sjukdomar, om aluminiumallergi och om avläsningsprinciper. Vi kommer också att demonstrera lapptestregistreringsprogrammet EKTA. Självklart har vi även i år de traditionella programpunkterna för arbetsgrupper, fria föredrag och workshopen om lapptestning.

Medlemmarna får det fullständiga programmet i epostutskick via sändlistan.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret till höger/härunder (mobil) och är kostnadsfri. Sista anmälningsdag är 25 september.