Höstmötet 2016

 

Klicka på play-knappen för att starta bildspelet. Tyvärr visas bildspelet inte på MacIntosh-datorer, läsplattor eller äldre mobiltelefoner.


Höstmötet anordnas av Svenska Läkaresällskapets sektion för arbets- och miljömedicin, ARM, i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Karolinska Institutet. Årets möte ägde rum den 7 och 8 november på Haga Forum i Stockholm. Här presenterade utvalda deltagare aktuella projekt och inbjudna föredragshållare belyste brukarmedverkan i forskning, nya arbetsvillkor och hur vi skall tillgängliggöra vår forskning.

Syftet med höstmötet är att vara en nationell mötesplats för forsknings- och utvecklingsarbete inom arbets- och miljömedicin, där kliniker och forskare ges möjlighet att få en överblick över aktuella frågeställningar och pågående projekt. Syftet är också att vara en arena för diskussion och debatt. 

– För CAMM:s del ger höstmötet en möjlighet att sprida kunskap och samordna verksamheten mellan landets olika arbets- och miljömedicinska verksamheter, säger Gun Johansson, ordförande i ARM och epidemiolog på CAMM.