27 miljoner till projekt för hälsosammare arbetsplatser

Kommunerna Nynäshamn och Järfälla har beviljats 27 miljoner kronor från Europeiska socialfonden till projektet Hälsofrämjande arbetsliv som ska ge hälsosamma, hållbara arbetsplatser. Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) finns med för att utvärdera projektet.

Både Nynäshamn och Järfälla kommuner har, liksom många andra kommuner i landet, utmaningar i form av hög ohälsa bland medarbetarna där ungefär 40 procent av den totala sjukfrånvaron beror på psykisk ohälsa. Sjukfrånvaron är dessutom inte jämställd, då kvinnors sjuktal är mer än dubbelt så hög som männens. Nu startar kommunerna projektet ”Hälsofrämjande arbetsliv” som ska bidra till att arbetsplatserna skapar en hållbar och hälsosam arbetslivssituation som gör att medarbetarna behåller hälsan och kan stanna kvar längre i arbetslivet.

CAMM finns med som en samarbetspart med uppdraget att utvärdera både effekterna av projektet och själva arbetsprocessen.

– För att utvärdera effekterna kommer vi bland annat att titta på om och hur kommunernas sjukskrivningstal förändras och ifall personalomsättningen påverkas. Vi kommer också att genomföra en enkätundersökning i början och slutet av projektet där medarbetarna får beskriva sina arbetsförhållanden och skatta sin hälsa, säger Gun Johansson, epidemiolog från CAMM som också sitter med i projektets styrgrupp.

Mer kunskap om åtgärder mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa

CAMM hoppas att genom sitt deltagande i Hälsofrämjande arbetsliv kunna få mer kunskap om hur man kan bedriva ett framgångsrikt arbete för att minska arbetsrelaterad ohälsa, och framförallt arbetsrelaterad psykisk ohälsa, i praktiken.

– Arbetsrelaterad psykisk ohälsa är är ett svårt och komplext område där det behövs mycket mer forskning. Vi vet idag väldigt mycket om vad som orsakar psykisk ohälsa på jobbet men väldigt lite om vilka åtgärder som är effektiva när det gäller att motverka den, säger Gun Johansson.

Om projektet

Europeiska socialfonden har beviljat 27 miljoner kronor till projektet ”Hälsofrämjande arbetsliv” som kommer att pågå under tre år. Totalt 2 000 anställda från Nynäshamn och Järfälla kommer att delta och bland deltagarna finns både medarbetare, chefer, skyddsombud och fackliga representanter. Projektet startar den 1 september men redan nu finns ett färdigt koncept gällande vilka insatser som ska ingå. Den största insatsen är den så kallade OSA-dialogen som bland annat innebär att chefer och medarbetare får stöd och kunskap för att kunna förebygga och hantera hög arbetsbelastning, stress och annat som kan leda till ohälsa på jobbet.

Förutom kommunerna Nynäshamn och Järfälla och CAMM deltar även Samordningsförbundet Östra Södertörn i projektet.

 

Publicerad 2018-06-25

Senast ändrad 2024-03-11