4 frågor till...

…Charlotta Eriksson, epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin, om den populära grundkursen i akustik som bland annat lockade deltagare från 11 kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Folkhälsomyndigheten.

Grundkurs i akustik – vad är det för något?

Det handlar om att bidra till förbättrad kompetens i kommuner och myndigheter om akustik i allmänhet och bullerkartläggningar i synnerhet. Det är viktigt att de som jobbar med bullerfrågor vet vad de talar om, ställer rätt frågor och kan tolka resultat från en bullerkartläggning på rätt sätt. Kursen är en del i vårt projekt ”Kvalitetssäkring och harmoniering av bullerkartläggningar i Stockholms län”.

Behövs bättre kompetens i akustik?

Enligt vår erfarenhet finns det ibland en övertro på hur mycket man kan om ljud och buller. I projektets första fas lät vi kommunerna svara på frågor inom bullerområdet och de flesta skattade då att de hade god bullerkompetens. Men i andra svar lyste det igenom att så inte alltid var fallet. Detta tyder på att det kan finnas luckor i kompetensen som kommunerna själva inte är fullt medvetna om.

Charlotta Eriksson,  epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin. Foto: Marie Sahlén

Deltagarna gav kursen högt betyg och efterfrågar fler utbildningstillfällen. Vad beror det på?

Det är så mycket som händer på bullerområdet, exempelvis förändrades regelverket kring buller vid nyår och dessutom kommer regeringen med nya riktvärden för trafikbuller inom kort. Så jag tror att det här är en kurs som ligger i tiden och att kommuner och myndigheter känner att det är dags att lära sig mera och att mobilisera inför framtiden.

För de som missade denna omgång – kommer ni att anordna fler kurser?

Vi hoppas på att kunna upprepa grundkursen i akustik för de som inte fick plats denna gång. Dessutom planerar vi för fördjupningskurser inom olika teman. Information om nya utbildningstillfällen sprids via Bullernätverket Stockholms läns webbplats och nyhetsbrev och Centrum för arbets- och miljömedicins webbplats och nyhetsbrev.

Helena Edström