6 miljoner till BAMSE-forskaren Erik Melén

Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare går till Erik Melén och BAMSE-studien. Erik Melén får 6 miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden för sin forskning om riskfaktorer för lungsjukdomar och allergi. På Centrum för arbets- och miljömedicin är glädjen stor.

- Det är en stor ära för mig att få Prins Daniels anslag 2015. Det gör att vi får möjlighet att följa barnen i studien längre och lära oss mer om hur sjukdomar som allergi, astma och KOL utvecklas från barndom till vuxen ålder, säger Erik Melén, docent vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet i Stockholm, i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.

BAMSE-studien står för Barn, Allergi, Miljö, Stockholm och Epidemiologi. Studien, som startade 1994, har bland annat visat att barn som utsatts för förhöjda halter av luftföroreningar under spädbarnstiden har en ökad risk att drabbas av försämrad lungfunktion. Studien följer över 4 000 barn och har hittills visat att både ärftliga och miljörelaterade faktorer tydligt påverkar risken att utveckla astma respektive allergi.

Glädje på Centrum för arbets- och miljömedicin

På Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting är glädjen stor över Hjärt-Lungfondens val av pristagare. Det är ett sekretariat vid Centrum för arbets- och miljömedicin som sköter datainsamlingarna till BAMSE-studien, som håller ordning, reda och hög kvalitet i databasen och som lämnar ut data till alla de olika forskare som i sin forskning utgår från BAMSE-studiens material.

- När det gäller det förebyggande arbetet mot allergier och astma bland barn och unga i Stockholms län så är BAMSE-studien en grundsten. Vi hade aldrig kunnat bedriva ett så bra arbete utan BAMSE-studien och vi är därför väldigt glada över att studien och databasen uppmärksammas på detta sätt, säger Tom Bellander, enhetschef vid Centrum för arbets- och miljömedicin och professor vid Karolinska Institutet.

Fortsatt forskning möjlig

Tack vare anslaget kommer det nu att gå att följa upp deltagarna i BAMSE-studien, som nu är 21–23 år gamla, för att lära sig mer om riskfaktorerna för lungsjukdom och allergi.

- Förhoppningen är att kunna identifiera mekanismerna bakom sjukdomsutvecklingen och på så sätt få fram nya behandlingsmetoder, säger Erik Melén som tog emot anslaget från Prins Daniel vid en prisutdelning på Kungliga slottet under onsdagen.

Text: Helena Edström