Många positiva effekter av gröna bullerskydd

Bättre luftkvalitet, ökad biologisk mångfald och ökat välbefinnande. De många positiva effekterna av gröna bullerskydd stod i fokus för Bullernätverkets seminarium i oktober.

Den 5 oktober 2018 arrangerade Bullernätverket i Stockholms län ett seminarium om ”Mångfunktionella Bullerskydd”. Utifrån erfarenheter från redan implementerade bullerskydd presenterades en mängd övriga funktioner som gröna bullerlösningar kan erbjuda i våra städer, som exempelvis ökad biologisk mångfald, förbättrad luftkvalitet, utsmyckning av mötesplatser samt upplevd känsla av trygghet och välbefinnande.

Handbok för gröna bullerlösningar

Manne Friman, akustikkonsult vid ÅF Ljud och Vibrationer, presenterade Stockholms Stads projekt med att utveckla en nya handbok för gröna bullerlösningar som ska publiceras under 2019. Syftet med handboken är att ge handfasta rekommendationer för hur man som stadsplanerare med gröna åtgärder kan dämpa buller och samtidigt införa ekosystemtjänster i staden för att bidra till biologisk mångfald, bättre luftkvalitet, dagvattenhantering och sociala ytor för rekreation. Några exempel från handbokens ”Gröna akustiska verktygslåda” är låga gröna skärmar, spår med gräsbeläggning, gröna skärmar, vallar, gröna fasader, tak och öppningar och akustisk design.

HOSANNA

Under seminariet gavs också en genomgång av resultat från det EU-finansierade projektet HOSANNA som till stor del utgör grunden för innehållet i Stockholms Stads handbok. HOSANNA står för "Holistic and sustainable abatement of noise by optimized combinations of natural and artificial means".

 

Dokumentation från seminariet hittar du på http://www.bullernatverket.se/seminarier/ 

 

Publicerad 2019-01-10