Åskväder över Stockholm

Åskväder kan leda till fler fall av pollenrelaterade luftvägsproblem i Stockholms län

Kombinationen av höga koncentrationer av pollen i luften och kraftiga åskväder kan påverka antalet fall av akuta luftvägsproblem i Stockholms län. Det visar en ny studie från Centrum för arbets- och miljömedicin och Karolinska Institutet. Det här är en av de första svenska studierna som undersöker fenomenet åskvädersastma.

Kombinationen av höga björkpollenhalter i luften och kraftiga åskväder kan påverka antalet fall av akuta luftvägsproblem i Stockholms län. Det visar en ny studie från Centrum för arbets- och miljömedicin och Karolinska Institutet som nyligen publicerades i en artikel i den vetenskapliga tidskriften ”International journal of environmental research and public health”. Fenomenet kallas för åskvädersastma och syftet med studien var att undersöka ifall det fanns ett samband mellan det dagliga antalet öppenvårdsbesök på grund av problem med luftvägarna och den kombinerade exponeringen för åskväder och björkpollen i Stockholms län.

Ökat antal besök på öppenvården

Resultaten visade en ökning av antalet öppenvårdsbesök på grund av luftvägsbesvär. Ökningen gällde både samma dag som åskvädret ägde rum (max 26 % ökning) och dagen efter åskvädret (max 50 % ökning ), när både björkpollenhalterna i luften och åskstyrkan var mycket hög. Det är alltså möjligt att kraftiga åskväder under perioder när det finns mycket höga koncentrationer av björkpollen i luften försämrar den luftvägsrelaterade hälsan i Stockholms län.

- Episoder av åskvädersastma har rapporterats från hela världen men så vitt vi vet är det här den första studien som undersöker sambanden mellan åskvädersrelaterade luftvägsproblem och effekterna av björkpollen i Sverige, säger Mare Löhmus Sundström, forskare vid Centrum för arbets- och miljömedicin och Karolinska Institutet och en av författarna till artikeln.

Den period som undersöktes var 1 maj–31 september under åren 2001–2017. Studien finansierades av Region Stockholm.

Det här är åskvädersastma 

Åskväderastma är ett fenomen som utmärks av en snabb ökning av antalet fall av akuta luftvägsrelaterade hälsoproblem i samband med åskväder. En orsak till fenomenet tros vara intensiv exponering för allergiframkallande ämnen i luften, till exempel pollen.

Så här fungerar det

Så här tror forskarna att fenomenet uppstår. Pollenkorn dras upp i molnen i samband med att ett åskväder bildas. I åskmolnen spricker pollenkornen upp till små fragment som senare sveps ner till och längst med marknivå med hjälp av torra, kalla vindpustar, som oftast föregår regnet. Eftersom de uppspruckna pollenpartiklarna är så små, kan de tränga djupt in i lungorna och utlösa astmaanfall. Även personer som aldrig har haft astma tidigare kan drabbas.

Varningssystem

I vissa länder finns idag allmänna varningssystem för att undvika katastrofala följder av åskvädersastma. Ett exempel på ett sådant är den australiensiska webbplatsen www.emergency.vic.gov.au/prepare/#thunderstorm-asthma/preparing-for-thunderstorm-asthma.

Länk till artikeln:

Combined Exposure to Birch Pollen and Thunderstorms Affects Respiratory Health in Stockholm, Sweden-A Time Series Analysis - PubMed (nih.gov)

Foto: Most Photos

Publicerad 2022-06-09

Senast ändrad 2022-06-09