Besvär från inomhusmiljö dominerar vid nybesök

Frågor gällande exponering för dålig inomhusmiljö på arbetet och i bostäder dominerar och antalet nybesök till läkare har ökat. Det visar en ny rapport om patientstatistik vid Arbets- och miljömedicinska mottagningen.

Bland de patienter som under 2013 remitterades till Arbets- och miljömedicinska mottagningen är det frågor kring inomhusmiljö som är vanligast. Både utredningar kring exponering från dålig inomhusmiljö på arbetet och i bostäder efterfrågas.

-Det handlar ofta om slemhinne- och luftvägsbesvär, personer som har problem till exempel med ögonirritation, nästäppa, hosta eller försämrad astma när de vistas på sitt jobb, säger Carolina Bigert, överläkare och samordningsansvarig vid Arbets- och miljömedicinska mottagningen, vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting.

Rapporten Patientstatistik 2013 visar även att det är vanligt med frågor kring exponering för kemikalier i arbetsmiljön. Vad gäller exponering för damm, plaster, vibrationer och belastning finns en lite lägre men jämn tillströmning av remisser.

Nybesök hos läkare har ökat

Arbets- och miljömedicinska mottagningen har 2013 haft 269 nybesök hos läkare, vilket är en ökning i jämförelse med föregående år. Allmänläkare stod för den största andelen av remisserna vilket motsvarade 55 procent av remisserna, följt av företagsläkare, sjukhusläkare och privatläkare.

-Allmänläkare har ofta inte samma kunskap som företagsläkare kring arbetsrelaterade besvär och behöver oftare remittera sina patienter när det blir såna frågeställningar. Sedan är det inte alla företag som har tillgång till företagshälsovård och då hamnar patienten på en vårdcentral . Vi fungerar också som specialistkonsulter åt företagshälsovården i ärenden som de behöver hjälp med att bedöma, säger Carolina Bigert.

Syftet med sammanställningen av patientstatistiken är att få en överblick över verksamheten, följa förändringar i antal patienter, orsaker till remittering, vilka som remitterar, och hur sambandet mellan sjukdomar och arbetet eller omgivningsmiljön bedöms.

- På längre sikt ser vi att det är en ganska jämn trend när det gäller inflöde av remisser. Vi började föra den här statistiken i början av 1980-talet och det har gått lite upp och ner sedan dess, men slår man ut det ser vi ett ganska jämnt tillflöde av remisser och en liten uppgång för 2013, säger Carolina Bigert.