BlueHealth studerar hur vattenbaserade miljöer kan förbättra människors hälsa

Kan virtuella besök på vattennära platser i naturen få sjuka och äldre att må bättre? Det är en av många frågor som det internationella forskningsinitiativet BlueHealth vill besvara.


BlueHealth är ett europeiskt forskningsinitiativ som undersöker sambanden mellan miljö, klimat och hälsa och är särskilt inriktat på att förstå hur platser nära vatten, eller ”blå miljöer”, i städer kan påverka vår hälsa och vårt välbefinnande. BlueHealth-projektet samlar experter från flera olika europiska länder och från Sverige deltar Lunds Universitet. Professor Maria Albin och docent Mare Löhmus Sundström, som även är aktiva vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Karolinska Institutet, har uppgiften att samordna projektets forskningsaktiviteter i Sverige.

Lokala initiativ och virtuella miljöer

Inom ramarna för BlueHealth undersöks hälsoaspekterna av blåa miljöer från flera olika perspektiv. Några exempel:

  • Forskare inom BlueHealth sammanställer det redan befintliga vetenskapliga stödet för sambanden mellan befolkningens hälsa och tillgången till blåa miljöer.
  • I en omfattande europeisk undersökning kartläggs och studeras de ekonomiska värden blå miljöer kan innebära för samhället genom sina hälsofrämjande effekter.
  • En serie småskaliga insatser genomförs vid ett flertal platser runtom i Europa för att undersöka hur olika lokala interventioner som till exempel utökad simundervisning eller en ny utsiktsplattform kan förbättra befolkningens användning av blåa utrymmen.
  • Studier pågår för att undersöka hur virtuella/dator-baserade miljöer kan användas inom till exempel äldrevården för att öka välbefinnandet för äldre.

Mare Löhmus Sundström deltog nyligen i det internationella evenemanget World Water Week i Stockholm för att prata om projektet om virtuella miljöer och hälsa.

– Det handlar om att möjliggöra för personer som själva inte har möjligheten att ta sig ut i naturen att ändå få upplevelsen av att besöka miljön via virtuell teknik som VR-headset, säger hon. 

BlueHealth finansieras av EU: s Horisont 2020-program.

Hjälp oss lära mer

För att undersöka vilka blåa utrymmen som används i olika städer och på vilket sätt de används samlar BlueHealth information genom en online-enkät där människor själva kan markera på en karta var de tycker om att vistas och varför. Om du bor i Stockholm och är intresserad av att delta följ gärna länken nedan och hjälp oss att lära oss mera av blåa miljöer i Stockholm.

Gå in på: https://app.maptionnaire.com/en/4021

Vi är intresserade av att veta mera om de "blå" platser som du tycker om att besöka. Vi är också intresserade av att veta hur dessa platser påverkar din hälsa och välbefinnande. Alla svar är anonyma.

 

Text: Mare Löhmus Sundström, Sarah Wiklund
Foto: Toppbild- Matton. Porträttbild Mare Löhmus Sundström - privat