Panoramabild på Stockholm från Bullernätverkets framsida

Bullernätverket lanserar sin nya webbplats

I september lanserade Bullernätverket i Stockholms län sin nya webbplats. Nätverkets hemsida har lyfts in under Stockholms läns sjukvårdsområde och kommer nu administreras av Centrum för arbets- och miljömedicin.

På Bullernätverkets webbplats hittar du nyheter inom bullerområdet, viktiga styrdokument och kunskapssamlingar och information om kommande seminarier och andra nätverksaktiviteter. Den största förändringen med den nya webbplatsen är att den nu administreras av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) som är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i Region Stockholm. Med flytten säkras hemsidans långsiktiga drift då den knyts till CAMM:s etablerade kommunikationskanaler. Sidan får också flera nya funktioner och blir mer tillgänglighetsanpassad.

Personporträtt

Ett nytt inslag på sajten är fliken ”Personporträtt” där personer som arbetar med bullerfrågor i regionen ges möjlighet att synas lite extra. Vill du medverka på sidan får du gärna att höra av dig till charlotta.eriksson@regionstockholm.se.

Gå till personporträtten på på Bullernätverkets webbplats (bullernatverket.se)

Det här är Bullernätverket

Bullernätverket i Stockholms län är ett nätverk för samverkan i bullerfrågor. Nätverket bildades 2005 och drivs gemensamt av Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, STORSTHLM och Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm.

Nätverkets syfte är att öka den regionala kompetensen inom bullerområdet och att skapa förutsättningar för att miljömålen för buller ska uppnås. Nätverket ska stimulera erfarenhetsutbyte och utveckling av metoder för att åtgärda bullerproblem samt bidra till kunskapsspridning inom buller- och ljudmiljöfrågor. Nätverket ska också vara ett forum som bidrar till samarbete över yrkesgränser.

Tips eller fel

Ännu så länge är den nya sidan under uppbyggnad. Hittar du felaktigheter eller har du tips om rapporter eller andra nyheter som bör finnas med på sidan är du välkommen att kontakta bullernätverkets samordningsgrupp.

Gå till nya bullernatverket.se

Foto: Östen Axelsson

Publicerad 2022-11-01

Senast ändrad 2024-03-11