CAMM är medarrangörer till ICBEN 2021 – Den största internationella kongressen om buller och hälsa

Medarbetare vid CAMM deltar som lokala arrangörer för den digitala kongressen ICBEN om ljud och hälsa, som arrangeras den 14–17 juni i år.

ICBEN (International Commission on Biological Effects of Noise) arrangeras vart tredje år och är den största internationella kongressen om buller och hälsa.

Under kongressen samlas aktiva forskare från många olika discipliner inom bullerområdet för att presentera sina senaste fynd och ge översiktsföreläsningar som kritiskt granskar kunskapsläget på centrala punkter vad gäller buller i allmän miljö och arbetsmiljö. Kongressen utgör ett utmärkt tillfälle att samla ny kunskap och nätverka med aktiva forskare och andra aktörer inom området från hela världen.

Du kan fortfarande registrera dig som deltagare på ICBEN 2021, det gör du här: Registration | ICBEN 2021 (icben2021.se).

Och programmet för konferensen hittar du på: Programme | ICBEN 2021 (icben2021.se).