CAMM utför provtagning i projekt om ungdomars matvanor

Just nu pågår Riksmaten ungdom, ett projekt i Livsmedelsverkets regi där man vill ta reda på mer om skolungdomars matvanor. Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) är tillsammans med landets övriga arbets- och miljömedicinska kliniker med och utför provtagningen på 1200 elever.

I studien Riksmaten ungdom vill Livsmedelsverket ta reda på mer om vad elever egentligen äter. Resultaten använder de för att lära sig mer om matens betydelse för hälsan, som underlag för att utveckla relevanta kostråd och för att se till att lagstiftningen hänger med.

Studien innehåller flera olika moment. Cirka 3000 elever får registrera vad de äter under ett antal dagar och ha en aktivitetsmätare på sig. 1200 stycken av dem lämnar också blod- och urinprov. Provtagningen görs på plats ute i skolorna i Stockholms län av medarbetare från CAMM.

– Hittills har det varit 8 provtagningsdagar där vi har tagit prover på 130 elever (8 klasser) och nu under våren kommer det bli sju klasser till, säger Marina Jonsson, barnsjuksköterska och allergisamordnare, som utför provtagningarna tillsammans med Sara Nilsson och Eva Hallner. Alla tre jobbar på enheten för miljömedicin på CAMM.

Omfattande procedur

Provtagningen är en ganska omfattande procedur, förklarar Marina Jonsson. Först ska själva blodproverna tas -sex provrör per elev. Så ska urinprov lämnas. Därefter måste alla provrören centrifugeras och pipetteras på plats för att kunna transporteras tillbaka till CAMM för dataregistrering. Till sist måste proverna frysas till minus 80 grader för att sen kunna transporteras vidare till Livsmedelsverket för analys.

– Det är många moment och det är viktigt att allting görs på rätt sätt, vi har som ett mindre labb på skolan, säger Marina Jonsson.

De som deltar i studien är barn och ungdomar i åk 5, åk 8 respektive åk 2 på gymnasiet från skolor som slumpmässigt valts ut från skolregistret av Statistiska centralbyrån för att det ska bli ett representativt urval.

– När livsmedelsverket sen analyserar proverna tittar de på hormoner, fettsyror, metaller och vitaminer för att se vad barnen har exponerats för. Syftet är ju att sen kunna gå ut med bra kostråd till barn och ungdomar. Det har inte gjorts tidigare i den här åldersgruppen. säger Marina Jonsson.

Projektet avslutas i maj 2017.

Text: Sarah Wiklund
Foto: Matton (Toppbild), Marina Jonsson (Sara Nilsson med provrör)