Centrum för arbets- och miljömedicin i SVT Nyheter: ”Besvären utlöses inte av elektromagnetiska fält”

Trots att elöverkänslighet inte är en diagnos får Elöverkänsligas förbund ut miljonbelopp i statsbidrag varje år, rapporterar SVT Nyheter. Enligt Lena Hillert, överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin, har inget orsakssamband mellan upplevd elöverkänslighet och elektromagnetiska fält kunnat bekräftas.

- Vi har fortfarande personer som säger att de upplever besvär som utlöses av elektromagnetiska fält, men det här orsakssambandet har inte kunnat bekräftas i vetenskapliga studier. Tvärtom har studier visat att besvär förekommit även när personerna inte är utsatta för exponering, säger Lena Hillert, överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin och docent vid Karolinska institutet, till SVT Nyheter.

Varje år delar Socialstyrelsen ut statsbidrag till en mängd handikapporganisationer. En av organisationerna är Elöverkänsligas förbund, som enligt SVT Nyheter årligen får ut drygt 1,7 miljoner kronor. Detta trots att sjukdomen enligt myndigheter och forskare inte finns.

Lena Hillert är tydlig med att poängtera att symptomen inte är påhittade. Människor som upplever att de har elöverkänslighet mår dåligt, men orsaken ligger inte i elektromagnetiska fält eller strålningar, säger hon till SVT Nyheter.

Helena Edström