De prisades för sina insatser inom arbets- och miljömedicin

Det blev forskarna Kristina Jakobsson och Tohr Nilsson som fick ta emot varsin Life Time Achievment Award för enastående insatser inom det arbets- och miljömedicinska området vid en prisutdelning vid det arbets- och miljömedicinska vårmötet i Stockholm den 4 maj. Priser delades också ut till årets förnyare och personen bakom årets avhandling.

Tohr Nilsson var en av mottagarna till de två Life Time Achievement Awards inom AMM-området som delades ut vid vårmötet.

- Det är många som hargjort enastående prestationer inom det här området under sina arbetsliv som förtjänar att uppmärksammas. Därför kändes det viktigt att inrätta en Life Time Achievment Award för att fira dessa fantastiska personer och deras gärning, säger Theo Bodin, Verksamhetschef för Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM).

Förutom de två Life Time Achievement Awards delades priser också ut i kategorierna ”Årets förnyare”, för att uppmärksamma nytänkande, mod och innovationskraft under 2022, och ”Årets avhandling”, för den avhandling från 2022 som på bäst sätt kombinerat vetenskaplig verkshöjd med relevans för en förbättrad arbets- och miljöhälsa. Priserna har inrättats efter ett beslut från den arbets- och miljömedicinska klinikchefs- och professorsgruppen för att uppmärksamma personer som gjort viktiga insatser inom området. I juryn fanns representanter för de regionala arbets- och miljömedicinska klinikerna, Akademin, Sveriges företagshälsor och AFA försäkring.

Life Time Achievement awards

De två mottagarna av årets Life Time Achievement Awards för enastående prestationer under en hel karriär inom det arbets- och miljömedicinska området blev Kristina Jakobsson, specialistläkare och professor vid Göteborgs universitet, och Tohr Nilsson, överläkare och docent vid Umeå Universitet.

Juryns motiveringar:

”Kristina Jakobsson: För att hon under ett långt arbetsliv, med knivskarp analytisk förmåga, integritet och medkänsla, antagit stora dagsaktuella utmaningar på det arbets- och miljömedicinska området, i Sverige och internationellt. Samtidigt har hon långsiktigt arbetat för att utveckla vår specialitet och lett dess professionella organisationer och utbildningsinsatser.”

”Tohr Nilsson har under sin långa karriär bidragit med stort kunnande och med oerhört engagemang för att på ett enastående sätt fördjupa kunskapen om vibrationskador, samt värnat om den enskilt drabbade. Han har med stor ödmjukhet och kunnande stöttat yngre forskare och med uppfinningsrikhet utvecklat utbildningen av arbetsmedicinare.”

Pris för årets förnyare och årets avhandling

Priset för årets förnyare gick till Marina Jonsson, allergisamordnare på Centrum för arbets- och miljömedicin och ledande inom det nationella nätverket för ett hälsosamt inträde i arbetslivet, HINTA.

Juryns motivering:

”För att hon med aldrig sinande energi och målmedvetenhet lett utvecklingen av HINTA till ett framgångsrikt samverkansprojekt mellan alla AMM-kliniker i Sverige. Under hennes ledning har hemsidan Jobbafrisk.se utvecklats till att bli en nationell kunskapsbank, öppen för alla som vill bidra till en hälsosam yrkesdebut för unga. En mycket viktig och nyskapande insats i det preventiva arbetet.”

Stefan Blomberg fick priset för årets avhandling för sin avhandling med den svenska titeln ”Akta dig för icke-stödjande ledare: Modererande effekter av stödjande ledarskap på risker och effekter kopplade till mobbning i arbetslivet” (diva-portal.org). Stefan är verksam som legitimerad psykolog på AMM-kliniken vid universitetssjukhuset i Linköping.

Juryns motivering löd:

”Stefans avhandling kombinerar akademisk höjd med praktisk tillämpbarhet. Genom att belysa hur stödjande ledarskap kan mildra negativa konsekvenser av mobbning på arbetsplatsen och vice versa, läggs ytterligare en viktig pusselbit i arbetet för att skapa hållbara arbetsplatser där människor mår bra och kan prestera.”

Priserna kommer i fortsättningen delas ut årligen vid det arbets- och miljömedicinska vårmötet.

Foto: Lotta Danielsson

Publicerad 2023-05-09

Senast ändrad 2024-03-11