Edward Glaeser till Regionala miljödagen den 14 april 2015

Harvardprofessorn och författaren Edward Glaeser kommer till Stockholm den 14 april för att föreläsa vid den Regionala miljödagen i Aula Medica på Karolinska Institutet. Arrangörer är Centrum för arbets- och miljömedicin och Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) vid Stockholms läns landsting. 

Staden är en av människans viktigaste uppfinningar som har haft stor betydelse i ett historiskt perspektiv. Det anser Edward Glaeser, professor vid Harvard som har vigt sitt liv åt att förstå hur staden fungerar, men som också uttrycker frustration över de rådande idéerna om stadsplanering. 

Hur ska den hållbara staden se ut?

Det är hög tid att börja se miljö- och hållbarhetskrav som delar i en strategi för att skapa den ”goda” staden, den som våra och andras barn ska vilja bo i. 

-Vi tror därför att det är av värde för såväl planerare som miljöfolk att lyfta blicken från det dagliga brottandet till att reflektera över vart vi vill komma. Hur kan den framtida hållbara staden se ut? Kanske kan en – visserligen diffus och osäker, men ändå – gemensam målbild göra att vi kan uppnå något mer än att bara hantera en ständigt ökande mängd dagliga problem, säger Tom Bellander, enhetschef vid Centrum för arbets- och miljömedicin, som är en av arrangörerna bakom Regionala miljödagen.

Seminariet den 14 april 2015 vänder sig till tjänstemän och politiker i Stockholms län med intressen för stadsutveckling och miljö. Huvudtalare är Professor Edward Glaeser, nationalekonom vid Harvard University och författare till boken Stadens triumf.

Arrangörer är Centrum för arbets- och miljömedicin samt Tillväxt, miljö och regionplanering, vid Stockholms läns landsting. Medarrangörer är Karolinska Institutet, Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Länsstyrelsen, och dagen utgör Stockholms läns regionala miljödag 2015.

Information om program och anmälan presenteras på Centrum för arbets- och miljömedicins webbplats efter årsskiftet.