Expertstöd vid upphandling minskar risk för allergi

Under hösten gör landstinget en upphandling av desinfektions- och hygienprodukter och städ- och rengöringsprodukter. Centrum för arbets- och miljömedicins expert finns med för att se till att de produkter som köps in är så säkra som möjligt ur ett hälsoperspektiv.

Helen Wahlkvist är yrkeshygieniker och kemist på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). I höst sitter hon med som expert i gruppen som har i uppdrag att upphandla dels desinfektions- och hygienprodukter och dels städ- och rengöringsprodukter för Stockholms läns sjukvårdsområdes räkning. Hennes roll går framförallt ut på att granska de kemiska ämnen som vissa av produkterna innehåller.

− Båda de här upphandlingarna innehåller en mängd olika produkter. I desinfektions- och hygienprodukter ingår ju dels desinfektionsmedel för både händer, instrument och ytor, tvålar, krämer och hudsalvor men också saker som rakhyvlar, badmössor, tvättsvampar, kammar och borstar. Jag är ju inte lika inblandad i alla produkter, säger Helen Wahlkvist.

”Parfymer bör inte finnas med överhuvudtaget”

Hennes jobb här har varit att se till att hudvårdsprodukter och desinfektionsmedel innehåller så liten mängd som möjligt av ämnen som orsakar hudallergi eller annan irritation. Självklart ska produkterna heller inte innehålla toxiska ämnen. Det här måste formuleras på ett korrekt sätt i kravspecifikationen som ligger till grund för upphandlingen. Det är viktigt att allt kommer med redan här för när upphandlingen väl annonseras ut så är man enligt lagen om offentlig upphandling skyldig att välja den billigaste produkten som uppfyller det som står i kravspecifikationen.

Så vad är det för ämnen man vill undvika?

− Ofta handlar det om konserveringsmedel och parfymämnen. Parfymämnen bör inte finnas med överhuvudtaget, de är ju egentligen helt onödiga. Konserveringsmedel måste man ha men det finns vissa konserveringsmedel som är väldigt allergiframkallande och de försöker vi undvika, berättar Helen Wahlkvist.

Vad är det egentligen som är dåligt med parfym?

– Parfymerade produkter innehåller parfymämnen och många av dem kan ge allergiskt kontakteksem. Det finns 26 allergena parfymämnen som måste anges i innehållsförteckningen om de finns med i produkten. Står det bara ”parfym” i innehållslistan anger det att produkten innehåller något eller några av de andra parfymämnena. Vet man då som konsument vad man är allergisk mot är det enklare att välja schampo eller hudkräm som man tål.

Viktigt vad som står på förpackningen

I upphandlingen av städ- och rengöringsprodukter har Helen Wahlkvists expertis framförallt kommit in i specifikationerna av olika rengöringsmedel.

– För min del har diskussionerna i gruppen, förutom om konserveringsmedel och parfymämnen, handlat en del om pH-värden, det vill säga hur sura eller basiska vissa produkter bör vara, säger hon.

Till exempel bör ett handdiskmedel ha ett pH-värde nära hudens eget så att man kan använda det utan handskar, medan andra rengöringsmedel måste vara starka för att ha tillräcklig effektoch då är de ofta sura eller basiska. Då är det viktigt att användaren skyddar sig därefter. Helen har också tittat på vad som måste stå utanpå förpackningar och vad som ska stå i medföljande säkerhetsdatablad och varudeklarationer.

Kravspecifikationerna är nu färdiga och de två upphandlingarna annonserades nyligen ut. Nu tar nästa fas vid och den kommer att bli hektisk för Helen Wahlkvist.

− Jag måste finnas tillgänglig för att kunna svara på frågor från upphandlingsgruppen men framförallt kommer företag börja skicka in produkter och då måste jag gå igenom alla innehållsförteckningar. Och det ska göras snabbt för vi har bara ett visst antal veckor på oss, sen ska allt vara klart. Så det blir en intensiv tid i november.


Text: Sarah Wiklund
Foto: Matton

Publicerad 20161026