Folkhälsodagen den 18 februari

Folkhälsodagen är ett forum för inspiration och diskussioner om utvecklingsarbeten, såväl lokalt som regionalt, kring arbetet för en hållbar region. Sista anmälningsdagen är den 3 februari.

Foto: Christina Fagergren

Centrum för arbets- och miljömedicin är en av arrangörerna till folkhälsodagen den 18 februari. Syftet med folkhälsodagen är att utbyta kunskap och erfarenheter kring hur en hållbar region kan skapas där alla mår bra.

Folkhälsodagen vänder sig till dig som är tjänsteman eller politiker med engagemang i planeringsfrågor (region-, översikts- eller detaljplanering) eller i frågor som rör social hållbarhet på kommunal eller regional nivå i Stockholms län.

Missa inte folkhälsodagen, med inspiration och diskussioner om utvecklingsarbeten, såväl lokalt som regionalt!

Se program och anmälan på Länsstyrelsens webbplats.