Förberedelser pågår för tystare busstrafik

En ny EU-förordning lägger grunden för tystare busstrafik. Men befintlig fordonsflotta och pågående avtalsperioder gör att det dröjer innan det rullar tysta bussar på gatorna i Stockholms län. 

På Bullernätverkets träff den 23 september fokuserade man på framtidens bussar. Den 1 juli 2016 börjar nämligen en ny EU-förordning om tunga fordons ljudnivåer att gälla. Målet är att minska bullret från motorfordon och lagen fastställer gränsvärden för olika motorfordons ljudnivåer, vilka administrativa och tekniska krav som ställs för att ett fordon ska kunna bli EU-godkänt och en tidsram för genomförandet. För fordonstillverkare innebär det här att det är hög tid att börja producera tystare, tunga fordon.

- Utmaningen för oss är att harmonisera alla olika miljökrav i fordonstillverkningen. Hur utvecklar vi tysta motorer och däck som samtidigt är bränslesnåla och trafiksäkra? Vi vill ju inte ha tysta bussar om de samtidigt spyr ut mer luftföroreningar eller får längre bromssträckor, säger Manfred Klopotek som jobbar med utvecklingsfrågor på Scania CV AB, en av deltagarna på Bullernätverkets möte.

Inväntar nya avtal och upphandlingar

Syftet med minskade bullernivåer från motorfordon är bland annat att förbättra miljöskyddet och säkerställa bättre livskvalitet och hälsa för EU:s invånare. I förtätade storstadsregioner, som Stockholm, kan de nya lagkraven innebära en behagligare ljudbild i gatuplanet i framtiden. Men det dröjer innan bussflottan i Stockholms län är tystgående. Dels är det dyrt och tidskrävande att byta ut fordonsflottan, dels måste befintliga trafik- och fordonsavtal följas till sitt slut.

- Vi tror ändå att den nya lagstiftningen och våra framtida krav på trafikutförare leder till att vi får tystare bussar på sikt, säger Martin Almgren vid Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, som även han deltog på Bullernätverkets möte.

Laddhybridbussar på linje 73

I väntan på nya regler, nya avtal och en ny bussflotta finns det ändå stora möjligheter att prova på att åka tyst buss i Stockholm. Sedan mars i år trafikerar åtta laddhybridbussar, som går på el och biodiesel, linje 73 mellan Ropsten och Karolinska sjukhuset. Utvecklingsprojektet ZeEUS delfinansieras av EU och är ett samarbete mellan SLL Trafikförvaltningen, Volvo, Vattenfall och Viktoria Swedish ICT. Projektet pågår till slutet av 2016. Hittills har det gått över förväntan. Under augusti gick bussarna på el 40 procent av sträckan och 70 procent av tiden, trots att enbart laddstationen i Ropsten är igång.

- Vi tror att eldriven busstrafik kan bidra till att vi minskar flera av våra miljöbelastningar – bussarna är tystare, de är energieffektiva och de drivs på grön el, säger Maria Övergaard, vid Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting.

 

Text: Helena Edström
Foto: AB SL/Jan E Svensson