Patient undersöks av vårdpersonal i undersökningshandskar

Handskguiden gör det lättare för vårdpersonal att välja rätt handske

Handskguiden gör det lättare för vårdpersonal inom Region Stockholm att välja rätt medicinsk handske till rätt arbetsmoment. En ny uppdatering av guiden publicerades i juni år.

I Handskguiden finns information om vilka medicinska handskar som finns upphandlade av Region Stockholm, vilka egenskaper de har och när de bör användas. 

− Det finns flera saker att tänka på vid valet av handskar. Till exempel vad handskarna ska skydda mot, vem som ska skyddas, hur länge handskarna ska skydda och om det finns kontaktallergi eller allergi mot till exempel latex hos personal eller patienter, säger Malin Nilsson, yrkeshygieniker på Centrum för arbets- och miljömedicins Hudallergimottagning, som är en av dem som har arbetat med uppdateringen av guiden. 

Handsktyper och egenskaper 

De typer av handskar som ingår i Handskguiden är undersökningshandskar, operationshandskar, skyddshandskar och laboratoriehandskar. Handskarna har också olika egenskaper, de kan till exempel vara kontaktallergenfria, extra kemikalietåliga eller livsmedelsgodkända, vilket betyder att det håller för hantering av exempelvis fet mat eller fisk och skaldjur. De kan också vara sterila eller osterila. Undersökningshandskar är till exempel ofta osterila medan operationshandskar är sterila och då skyddar både bäraren och patienten. Vilka egenskaper handsken har beror på vilket material den är gjord av, dess tjocklek, kvalitet och hur länge och på vilket sätt den förvarats.  

Ibland kan dubbla handskar eller en innerhandske av tunn plast eller bomull behövas.  

−  Huden kan luckras upp under en tät handske och det ökar risken för hudbesvär. Händerna ska därför inte utsättas för handskar under längre tid eller oftare än nödvändigt, säger Malin Nilsson. 

Vilken kunskap har ni som yrkeshygieniker på Hudallergimottagningen bidragit med i Handskguiden? 

− Vi bevakar hudallergifrågan och ser till att det finns kontaktallergenfria alternativ. Vi undersöker också handskarnas tålighet mot kemikalier – det vill säga hur länge en viss handske håller för en viss kemikalie innan den går sönder och behöver bytas ut, så kallad genombrottstid. Vi tittar på genombrottstiden för antibiotika, cytostatika och diverse andra kemikalier som man kan stöta på i vården, så som formaldehyd, men också för kemikalier man kan behöva skydda sig mot vid städning, som klorhexidin.  

Tabell ur Handskguiden

Arbetsmoment 

Rekommenderad typ av handske 

Borttagning av förband 

Undersökningshandskar av nitril eller vinyl 

Rengöring av till exempel flexibla endoskop  

Undersökningshandskar av nitril eller vinyl 

Kemikaliehantering 

Handske för arbete med laboratoriekemikalier, nitril 

Läkemedelsberedning och 

administrering 

Se mer information nedan under 

Handskrekommendation – kemikalier/läkemedel 

Provtagning och analys 

Undersökningshandskar av nitril eller vinyl 

Punktdesinfektion 

Undersökningshandskar av nitril eller vinyl 

Arbete som kräver mindre skydd 

Skyddshandskar i PE-plast 

Central venkateter (CVK) 

Inläggning: Sterila handskar 

Omläggning: Enligt lokal rutin 

Hantering av höggradigt rena produkter 

Desinfekterade händer eller sterila handskar 


Samarbete mellan CAMM, Vårdhygien och vårdverksamheten 

Handskguiden har tagits fram av yrkeshygieniker från Hudallergimottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) i samarbete med medarbetare från Vårdhygien och representanter från vården inom Region Stockholm. Guiden publicerades för första gången 2015 men har sen dess uppdaterats flera gånger, bland annat i samband med att Regionen gjort nya upphandlingar av medicinska handskar.  

Det här är Hudallergimottagningen på CAMM

Hudallergimottagningen är en arbets-och miljödermatologisk mottagning som tar emot patienter på remiss med hudsjukdomar, kontaktallergi och allergier orsakade av arbetsmiljön, omgivningsmiljön, medicintekniska produkter eller konsumentprodukter. 

På mottagningen jobbar vi i team med specialistläkare, testsköterskor, sjuksköterska och yrkeshygieniker.  Vi har också specialkompetens kring hudexponeringar, kontaktallergi och lapptestning, som är en metod som används för att utreda kontaktallergi.  


Foto: Yanan Li

Publicerad 2023-12-21