Hon blev årets yrkes- och miljöhygieniker 2017

Marie Lewné, yrkeshygieniker och chef för enheten för arbetsmedicin på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) i Stockholm blev ”Årets yrkes- och miljöhygieniker” 2017. Utmärkelsen delas ut till en hygieniker som har gjort en betydande insats inom området i Sverige under året.

Marie fick priset bland annat för sitt arbete och engagemang kring yrkeshygieniska mätningar. Under det gångna året har hon bland annat tagit initiativet till en praktiskt inriktad mätutbildning för hygieniker och arbetsmiljöingenjörer och dragit igång ett projekt kring mätningar av kvartsdamm på byggarbetsplatser.

Utmärkelsen har funnits sen 2015 och delas ut av Svensk Yrkes- och Miljöhygienisk Förening (SYMF). Prisutdelningen ägde rum på det årliga arbets- och miljömedicinska vårmötet som hölls 3-4 maj i Malmö.

Läs hela motiveringen:

Marie Lewné är yrkeshygieniker och enhetschef för arbetsmedicinska enheten på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) i Stockholm. Hon har alltid arbetat aktivt för att stärka yrkeshygienikerns roll i patientarbetet, något hon fortsatt med i även i sin chefsroll. Att ha Marie som chef innebär att man kan känna sig trygg med att hon helhjärtat kämpar för hygienikernas intressen i verksamheten. En av hennes hjärtefrågor är yrkeshygieniska mätningar. I en tid när allt färre mätningar görs på arbetsplatserna och kunskaperna om utförande och upplägg av mätstrategier försvinner, är Marie en av dem som påtalar vikten av att vi arbetar för att inte tappa kunskapen på detta viktiga område. 

Just nu är hon involverad i flera insatser inom det yrkeshygieniska området där hon är både drivande och arbetar praktiskt med genomförandet. Hon är initiativtagare till en praktiskt inriktad mätkurs för yrkeshygieniker och företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjörer. Behovet blev tydligt när Marie träffade nyutbildade arbetsmiljöingenjörer som inte kunde hantera en dammpump, och det framkom att utbildningen till arbetsmiljöingenjör i princip saknar praktiska moment. Genom SYMF:s utbildningsnätverk har hon samlat ihop kompetensen inom yrkeshygieniska mätningar från landets arbetsmedicinska mottagningar. Tanken är att kursen ska ges årligen på olika platser i landet för att täcka behovet. 

Parallellt med mätkursen har Marie dragit igång ett projekt i samarbete med företagshälsovården för att uppmuntra till mätningar av kvartsdamm på arbetsplatserna och samtidigt få tillgång till mätdata. CAMM lånar utan kostnad ut mätutrustning och betalar analysen för ett antal mätningar i utbyte mot att få ta del av mätresultaten. Flera kliniker i landet har nu planer på att driva liknande projekt baserat på denna idé. Ett oväntat svalt intresse från företagshälsovården i Stockholm har gjort att projektet styrts om så att mätningarna utförs i direkt samarbete med företag i byggbranschen av en yrkeshygieniker hos CAMM som därmed får möjlighet till utbildning. Ett typiskt exempel på hur Marie arbetar och gör det bästa av situationen!

Fakta: Vad gör en yrkes-/miljöhygieniker

En yrkes- och miljöhygieniker arbetar med frågor kring hälsorisker i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön. Det kan handla om kemiska och biologiska hälsorisker, buller eller strålning. De informerar om risker och föreslår alternativ. De kan mäta halter av luftföroreningar  på en arbetsplats och göra riskbedömningar. Många gör också exponeringsvärderingar i samband med utredningar av arbetsskador. I samband med yttre miljön kan de t.ex. arbeta med industriella utsläpp och trafikbuller. De arbetar också med forskning och utbildning.

Om Symf

Svensk Yrkes- och Miljöhygienisk Förening, SYMF, är en förening för yrkesverksamma yrkes- och miljöhygieniker. De verkar för att upprätthålla och höja kompetensen inom yrkesområdet. Idag har föreningen ca 140 medlemmar. 

 

Text och foto: Sarah Wiklund