Hon inspireras av mötet mellan psykologi, medicin och miljö

Tvärvetenskapligheten är både utmanande och tilltalande. Det anser Centrum för arbets- och miljömedicins nya psykolog Annika Lindahl Norberg som ser fram emot att arbeta nära de berörda.

Annika Lindahl Norberg är psykolog med 15 års forskningserfarenhet. Som forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet har hon fokuserat på psykologiska konsekvenser av somatisk sjukdom för de drabbade och deras anhöriga. Kunskaper som använts för att konstruera insatser och stöd till sjuka och anhöriga.

- Jag har ofta jobbat i spännande tvärvetenskapliga projekt som omfattat exempelvis psykologi, medicin, systemvetenskap, IT och kommunikation, säger Annika Lindahl Norberg, ny psykolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Psykologiskt perspektiv viktigt

Möjligheten till tvärvetenskaplighet i gränslandet psykologi, medicin och miljö var en viktig anledning till varför Annika Lindahl Norberg sökte sig till Centrum för arbets- och miljömedicin. När hon såg jobbannonsen tänkte hon att det var en perfekt matchning, att jobbannonsen bar hennes namn.

- Jag inspireras av att möta olika professioner och ämnesområden i arbetet. Och så gillar jag själva utmaningen i att jobba tvärvetenskapligt. För det är så lätt att man fastnar i att jobba kvar i spår utan beröringspunkter. Det är svårt, men otroligt viktigt, att hitta möten över gränserna, säger Annika Lindahl Norberg.

Psykologi har enligt Annika Lindahl Norberg beröringspunkter med det mesta. Hon fortsätter att forska och undervisa vid Karolinska Institutet och hoppas där kunna berika forskningen inom arbets- och miljömedicin med nya perspektiv.

- Hur folk mår på och av jobbet eller hur folk upplever och använder en nyanlagd park i staden – det finns intressanta och relevanta psykologiska aspekter att lyfta i de flesta frågor, säger Annika Lindahl Norberg.

Nära kontakt med berörda

Som psykolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin kommer hon att involveras i patientutredningar vid patientmottagningen och i förebyggande arbete mot arbets- och miljörelaterad ohälsa i Stockholms län. I patientkontakten kan det handla om att som psykolog bidra till att människor som drabbats av arbets- eller miljömedicinsk ohälsa mobiliserar sina inre resurser för att hitta nya strategier i sig själva.

- Man kan dra många paralleller till personer som drabbats av långvarig smärta och där psykologisk behandling kan fylla en viktig funktion. Det handlar om att försöka ta sig tillbaka till en punkt där man själv bestämmer: Det är jag som bestämmer över mitt liv, inte smärtan eller obehaget säger Annika Lindahl Norberg.

Det hon gillar särskilt med sin nya arbetsplats är att verksamheten står i så nära kontakt med de människor som berörs av verksamhetsområdet.

- Dels kan vi arbeta kliniskt med människor som drabbats av ohälsa på grund av arbete eller miljö. Och dels har vi möjlighet till förebyggande arbete genom att människor som arbetar i företagshälsovård och HR kan vända sig hit och tipsa om relevanta frågeställningar och områden som behöver belysas mera, säger Annika Lindahl Norberg.

 

Text och foto: Helena Edström

Bilden: Annika Lindahl Norberg, ny psykolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin