Iphone-appen ErgoArmMeter gör det lätt att mäta belastning

Att arbeta med höjda armar ökar risken för att utveckla belastningsskador. Gratisappen ErgoArmMeter gör det lättare för ergonomer och fysioterapeuter att mäta armbelastning. Det är dessutom lätt att se om mätvärdena visar på en ökad risk för skada.

Iphone-appen ErgoArmMeter utvecklades under våren 2015 av KTH-studenten Liyun Yang i samarbete med Mikael Forsman, professor i ergonomi på Centrum för arbets- och miljömedicin och Karolinska Institutet. En uppdaterad version släpptes i oktober 2015. Tanken bakom appen var att skapa ett verktyg som gör det lättare för i första hand ergonomer och fysioterapeuter att tekniskt mäta armbelastning.

− Att under en längre tid hålla en eller båda armarna högt och utan stöd har visat sig vara en riskfaktor som är relaterad till nack- och axelsmärtor. Så om du jobbar med armen i en hög vinkel under en stor del av dagen så kan det öka risken för att du drabbas av belastningsskador, säger Liyun Yang.

Armvinklar har gått att mäta tidigare men det har krävt avancerade mätmetoder som har upplevts som krångliga. Ergonomer och fysioterapeuter har därför ofta valt att inte mäta.

Riktvärden gör det lättare att bedöma risk

− Det här är oerhört enkelt. Du fäster bara telefonen med ett armband, ett sånt som man kan ha när man tränar, på överarmen på den som ska mätas. Du behöver inte köpa något nytt mätinstrument, du kan använda telefonen eftersom den har inbyggda sensorer med vilka man kan mäta vinklar och rörelsehastighet, säger Liyun Yang.

ErgoArmMeter mäter armens vinkel men också armens rörelsehastighet. I den senaste versionen har appen dessutom försetts med riktvärden (riktvärde=högsta rekommenderade värde) från en nyligen publicerad rapport från Arbets- och miljömedicin i Lund. Mätresultaten visas bredvid dessa vilket ger en snabb uppfattning om armen utsätts för skadlig belastning.

− Tanken är att den ska användas framförallt vid korttidsmätningar, du kan till exempel mäta belastningen vid en typisk arbetssyssla på 10-20 minuter, säger Liyun Yang. Vi har också tagit fram andra metoder med mätare som ser ut som USB-minnen som passar bra till längre mätningar.

”Kunderna gillar att se siffror”

Idag har appen laddats ner över 600 gånger. En av dem som laddat ner och använt den är Magnus Blomqvist som pluggar för att bli ergonom på Karolinska Institutet.

− Jag hade i uppdrag att ta reda på hur en frisör i närheten av där jag bor använde armarna under en klippning. Jag lät henne ha appen på sig under flera klippningar och det funkade super. Jag fick jättevärdefulla siffror och jag är helt övertygad om att jag kommer använda appen när jag börjar jobba som ergonom. Den är perfekt för att ge en snabb uppfattning om kundens situation, ifall han eller hon befinner sig i riskzonen och man behöver utreda situationen ytterligare. Dessutom gillar kunderna att se faktiska siffor, det är väldigt övertygande.

Den första i en serie

Liyun Yang berättar att ErgoArmMeter är tänkt att bli den första i en serie av liknande appar. Nästa app heter ErgoSitMeter och kommer att kunna mäta hur mycket du står eller sitter under en arbetsdag.

− Det finns ett stort intresse just nu kring hur mycket vi sitter. Forskning har visat att långvarigt stillasittande påverkar våra muskler, vår ämnesomsättning och vår hjärt- och kärl-hälsa. Den som sitter länge på arbetet löper större risk för att drabbas av ohälsa, säger Liyun Yang.

ErgoSitMeter kommer också att vara gratis och lanseras på Appstore senare i år.

Seminarium om riktvärden och mättekniker

Den 21 oktober hålls ett seminarium på Centrum för arbets- och miljömedicin där appen ErgoArmMeter kommer att presenteras tillsammans med andra enkla mättekniker för belastning. Då kommer också ergonomen Inger Arvidsson från Arbets- och miljömedicin i Lund att presentera rapporten ”Riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador, baserade på tekniska mätningar av exponeringen”.

Text och foto: Sarah Wiklund
Publicerad 20160829