Ny kunskapsöversikt om luftvägsvirus på arbetsplatser

Nu finns en ny bred kunskapsöversikt om luftvägsvirus och hur man kan minska smittrisk på arbetsplatser, skriven av experter med egen forskning på området.

En bred kunskapsöversikt om luftvägsvirus på arbetsplatser, "Luftvägsvirus på arbetsplatser - smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder", finns nu tillgänglig online. Kunskapsöversikten är skriven av experter med egen forskning på området. Fokus är på arbetsplatser, men det finns information om smittvägar, betydelsen av ventilation, riskbedömning och åtgärder som kan ha en bredare användning, exempelvis vad gäller skolor, kollektivtrafik och i viss mån bostadshus.

Sammanfattningsvis är det ännu oklart i vilka situationer smitta främst överförs genom inandning eller genom kontakt - men mycket tyder på att smitta genom inandning dominerar. Smittrisk genom luft ökar i trånga lokaler, vid dålig ventilation och i nära kontakter. Risken minskar i lokaler som har god ventilation och vid korrekt användning av skyddsutrustning. 

- Covid-19 pandemin ställer återkommande krav på vår riskbedömning och på effektiva åtgärder. Ofta finns det omständigheter som gör att den information som är allmänt tillgänglig från myndigheter och media inte riktigt räcker, samtidigt som steget till den vetenskapliga litteraturen är för långt, säger Maria Albin från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) som är en av redaktörerna för kunskapsöversikten.

- Den här översikten fyller mycket av det tomrummet genom att beskriva det vi vet om smittvägar och hur man kan göra riskbedömningar och den innehåller också en åtgärdstrappa för skyddsåtgärder och den evidens som finns för vad som fungerar.

Mycket av innehållet i kunskapsöversikten bygger på forskning om influensa och covid-19, men även en rad andra luftvägsinfektioner är inkluderade.

Publicerad 2021-12-07

Senast ändrad 2024-03-11