Viktigt att fokusera på möjligheter vid studie- och yrkesvägledning av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Nu släpper Centrum för arbets- och miljömedicin en rapport om studie- och yrkesvägledning till personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Rapporten är ett kunskapsstöd för framför allt studie- och yrkesvägledare och tar bland annat upp styrkor och svårigheter vid NPF och vikten av att fokusera på individens möjligheter.

Rapporten från Centrum och arbets- och miljömedicin (CAMM) är baserad på aktuell forskning om vägledning vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Den tar bland annat upp styrkor och svårigheter vid NPF och betonar vikten av att fokusera på individens möjligheter snarare än på hinder. Rapporten tar även upp fördelar och nackdelar med att ta upp sin NPF-diagnos med arbetsgivare och kollegor. På slutet finns en vägledningsguide för bemötande, arbetssätt och samverkan att använda i det praktiska arbetet med vägledningen till personer med NPF.

- Rapporten vänder sig till studie- och yrkesvägledare men också till personer inom andra yrken som vägleder personer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Tanken är att den ska vara ett komplement till webbplatsen jobbafrisknpf.se, säger Marina Jonsson, forskare på CAMM och en av rapportens författare.

Projektet ”Utveckling av digitalt kunskapsstöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”

Rapporten ” Studie- och yrkesvägledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” utgår från det tvååriga projektet ”Utveckling av digitalt kunskapsstöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” som fick särskild finansiering av Regionens Hälso- och sjukvårdsförvaltning. Till höger (dator)/härunder (mobil) hittar du också en länk till den längre kunskapssammanställning som också tagits fram i projektet.

Publicerad 2022-04-20

Senast ändrad 2024-03-11