Ny avhandling visar på samband mellan buller och bukfetma

Exponering för buller från flygtrafik har ett samband med bukfetma, visar en ny avhandling om kopplingen mellan exponering för trafikbuller och negativa hälsoeffekter från Karolinska Institutet.

Avhandlingen ”Långvarig exponering för transportbuller i relation till metabola och kardiovaskulära utfall”*av Andrei Pyko innehåller en av de första studierna i världen som visar på ett samband mellan flygbuller och bukfetma. Bukfetma anses i sin tur ha ett samband med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Resultaten pekar också på ett samband mellan vägtrafik och övervikt och mellan flygbuller och högt blodtryck.

- De typer av transportbuller vi tittade på var buller från väg-, flyg- och spårtrafik. Av de tre såg vi de starkaste sambanden mellan flygtrafik och markörer för övervikt, som till exempel ökning av midjemåttet, medan det inte fanns något samband mellan spårtrafik och övervikt. Vi kunde också visa på starkare samband hos dem som var utsatta för flera bullerkällor, säger Charlotta Eriksson från Centrum för arbets- och miljömedicin, bihandledare och medförfattare till fler av artiklarna i avhandlingen.

Databas med information för beräkning av bullernivåer

Studierna i avhandlingen bygger på data från fyra olika grupper av studiedeltagare (kohorter) på sammanlagt 22 000 personer, alla bosatta i Stockholms län. En databas med information för beräkning av bullernivåer för väg, flyg och spårtrafik i Stockholms län utvecklades som tillsammans med detaljerad information om studiedeltagarnas bostadshistorik gjorde det möjligt att uppskatta varje individs exponering för transportbuller.

Avhandlingen ”Långvarig exponering för transportbuller i relation till metabola och kardiovaskulära utfall” presenterades av Andrei Pyko på Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, den 18 maj.

* Originaltitel: "Long-term exposure to transportation noise in relation to metabolic and cardiovascular outcomes"

Text: Sarah Wiklund

Publicerad 2018-06-18