SvD Debatt: Nya bullerregler ökar risken för hjärtinfarkt

Sverige har just beslutat att höja sina riktvärden för trafikbuller, de värden som anger hur hög bullernivån max får vara för att inte orsaka skador. Detta trots att Världshälsoorganisationen WHO med största sannolikhet kommer att sänka gällande riktvärden eftersom ny forskning visar att även buller på relativt låg nivå orsakar allvarliga negativa hälsoeffekter. CAMM:s professor Maria Albin med flera tar strid på på SvD Debatt.

Forskningsresultat under senare år ­visar att trafikbuller även vid relativt måttliga nivåer orsakar allvarliga nega­tiva hälsoeffekter, bland annat hjärtinfarkt. Detta medför att Världshälsoorganisationen (WHO) med stor sannolikhet kommer att sänka gällande riktvärden för trafikbuller. Trots den skärpta riskbedömningen genomförs i Sverige lättnader i riktvärdena för trafikbuller för att underlätta byggande. En konsekvens blir att ett stort antal bostäder kommer att byggas som riskerar att vara hälsovådliga. 

Så inleds debattartikeln i dagens Svenska Dagbladet som är undertecknad av fem forskare, däribland CAMM:s verksamhetschef, professor Maria Albin.