Målare som målar ett tak i en obekväm arbetsställning med högt lyft arm.

Nya webbsidor ger råd om fysisk belastning i arbetet

Nu lanserar Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) nya webbsidor med information och råd kring hur du som arbetsgivare eller arbetstagare kan jobba med att minska risken för arbetsrelaterade besvär i muskler, leder och skelett.

Besvär i rörelseorganen, det vill säga skelett, leder och muskler, till följd av fysisk belastning i arbetet, är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och till att människor behöver sluta arbeta i förtid. Nu lanserar CAMM en ny webbsektion om fysisk belastning i arbetet där du hittar lättillgänglig och användbar information om riskfylld fysisk belastning i arbetet, om arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen, aktuell lagstiftning som behöver följas och om åtgärder på arbetsplatsen som kan minska risken för besvär.

- Innehållet vänder sig särskilt till arbetsgivare och arbetstagare men informationen kan vara av värde för alla som intresserar sig för riskerna med fysisk belastning i arbetet och hur vi kan arbeta för att förebygga besvär i rörelseorganen, säger Karin Berglund, ergonom på CAMM och en av personerna bakom de nya sidorna.

Innehållet är indelat i olika delar:

  • Riskfylld fysisk belastning i arbetet
  • Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen
  • Förebygg och minska skadlig fysisk belastning i arbetet
  • Arbetsanpassning och arbetsskada
  • Aktuell lagstiftning

Här finns också information om CAMM:s belastningsergonomiska verksamhet, som pågående projekt, aktuella seminarier, rapporter och faktablad.

Senast ändrad 2024-03-11