Om jordnötsallergi på seminarium för sjukvårdspersonal

Sjuksköterskor, läkare och annan intresserad sjukvårdspersonal bjöds i mitten av november in av Centrum för arbets- och miljömedicin till ett kunskapsseminarium om allergi och miljö. På programmet stod jordnötsallergi och inomhusmiljö.

Vid seminariet fick 30-talet personer som arbetar inom hälso- och sjukvården bland annat ta del av kunskapsläget när det gäller jordnötsallergi. På plats fanns Anna Asarnoj, barnläkare vid Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, och forskare vid Karolinska Institutet.

Olika grad av jordnötsallergi

Som forskare har hon bland annat undersökt förekomst och typ av jordnötsallergi inom ramen för den så kallade BAMSE-studien – barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologi – som följer drygt 4000 barn födda 1994-1996 med avseende på astma och allergi.

- Jordnöten innehåller flera olika proteiner – vissa är stabila proteinstrukturer och vissa är labila proteinstrukturer. Graden av allergisk reaktion på jordnöten beror på vilket eller vilka av proteinerna som barnet är överkänsligt mot, sa Anna Asarnoj.

Tack vare den här sortens forskning kan man numera testa sensibiliteteten, alltså känsligheten, för olika proteintyper i jordnöten.

- Därmed kan man reda ut om ett barn lider av ”äkta” och därmed allvarlig jordnötsallergi, eller en lättare form som på sin höjd ger lättare allergiska symtom ofta till följd av en björkpollenallergi, sa Anna Asarnoj.

Viktigt att sprida kunskap

På plats på seminariet i mitten av november fanns även Gunnel Emenius, miljöhygieniker vid Centrum för arbets- och miljömedicin. Hon föreläste om inomhusmiljöns koppling till allergier och tipsade bland annat om det faktablad som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram.
Seminariet om allergi och miljö för sjukvårspersonal är ett återkommande evenemang vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

- Seminarierna fungerar som en plattform för kunskapsspridning, säger Marina Jonsson, barnsjuksköterska och allergisamordnare vid Centrum för Arbets- och Miljömedicin.

Helena Edström