På plats: Utbildning i hälsobesvär av inomhusmiljön

I slutet av augusti hölls en utbildning i hälsobesvär av inomhusmiljön på arbetsplatser på Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm. Runt 30 företagsläkare och arbetsmiljöingenjörer deltog i den två dagar långa utbildningen som innehöll moment som medicinsk utredning, sambandsbedömning, riskkonstruktioner och psykologiska aspekter av inomhusrelaterade besvär.

Så vad är då hälsobesvär av inomhusmiljö? Yrkeshygieniker Mattias Sjöström inledde med att reda ut begreppen:

− Till inomhusmiljörelaterade hälsoproblem räknas besvär som orsakas av själva byggnaden, det vill säga till exempel fukt och mögel, och vanliga symptom är problem med slemhinnor och luftvägar, hudbesvär och allmänna symptom som huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. 1,2 miljoner svenskar uppgav i miljöhälsoenkäten 2009 att de upplevde besvär på grund av inomhusmiljön.

Fler patienter bör tas om hand av företagshälsovården

Med dessa siffror i bakhuvudet är det inte så förvånande att patienter med hälsoproblem relaterade till inomhusmiljö idag är den största patientgruppen som kommer till Centrum för arbets- och miljömedicins patientmottagning. Från och med hösten 2016 kommer mottagningen emellertid ta emot färre ur den här gruppen.

− Vi måste använda våra resurser på rätt sätt. Om patientens besvär rör arbetsplatsens inomhusmiljö bör det primära omhändertagandet och utredningen ske via företagshälsovården, sa verksamhetschef Maria Albin i en kort presentation av Centrum för arbets- och miljömedicins grunduppdrag.

Istället satsar man på att bli ett stöd och en diskussionspartner för företagshälsovården. Utbildningar som den här är ett sätt att stärka företagsläkares och arbetsmiljöingenjörers kompetens inom området. Läs mer i Centrum för arbets- och miljömedicins nya policy längst ner på sidan.

Delvis olika program

Efter en allmän genomgång av hälsobesvär och inomhusmiljö under den första förmiddagen handlade arbetsmiljöingenjörernas eftermiddag om riskkonstruktioner i byggnader och vanliga ventilationsproblem medan läkarna fick en genomgång i medicinska utredningar, sambandsbedömningar och det vetenskapliga kunskapsläget.

Under dag två gick arbetsmiljöingenjörerna igenom den så kallade "Swesiaq-modellen" som är en metod för att genomföra systematiska utredningar av byggnadsrelaterade orsaker till ohälsa/obehag i inomhusmiljön. Läkarna fick höra psykolog Pirjo Savlin berätta mer om psykologiska aspekter och hur man kan jobba vidare när varken läkare eller arbetsmiljöingenjörer hittar något som förklarar patientens besvär. Resten av dagen ägnades åt gruppdiskussioner kring ett antal patientfall där både läkare och ingenjörer deltog.

Vanligt med frågeställningar kring inomhusmiljö

Ragnhild Ivarsson Walther jobbar som företagsläkare på Scania CV i Södertälje och var en av deltagarna på utbildningen. Hon berättar att hon ofta möter frågeställningar kring inomhusmiljö i sin vardag som företagsläkare.

– Jag tyckte kursen var bra men jag hade velat lära mig ännu mer. Framförallt tror jag att det hade varit bra om vi som företagsläkare hade fått lite mer av det som arbetsmiljöingenjörerna fick. Vad man mäter i arbetsmiljön och hur man tolkar mätningar och protokoll. Det är vi företagsläkare som sitter i rehabiliteringsmötena med arbetsgivaren och då är det viktig kunskap, säger hon.

Utbildningen arrangerades i samarbete med Företagsläkarföreningen i Stockholm och FTF-Arbetsmiljö i Stockholmsregionen.

Text och foto: Sarah Wiklund
Publicerad 20160830

Ny policy för patienter med inomhusrelaterade besvär på arbetsplatsen

Från 1 oktober 2016 kommer Centrum för arbets- och miljömedicin att hänvisa patienter med inomhusrelaterade besvär på arbetet till företagshälsovården i de fall sådan finns.

Anledningen är att denna patientgrupp har ökat på våra mottagningar och tar en allt större del av våra resurser i anspråk. Vi tror också att patienterna kan få bättre hjälp från FHV för att:  

  • Besvären har ofta stark koppling till arbetsplatsen
  • FHV har möjlighet att följa patienterna under en längre tid
  • FHV kan ha en kontinuerlig kontakt med arbetsgivaren och ge stöd i samband med åtgärder
  • FHV har möjlighet att följa upp åtgärder  

Vi har nu haft en riktad utbildning till läkare och arbetsmiljöingenjörer för att ge stöd i arbetet med dessa patienter. Om behov finns kan denna utbildning ges igen.  Precis som tidigare kommer våra läkare och yrkeshygieniker också att bistå er på FHV. Ni får alltså gärna kontakta oss för att diskutera enskilda patienter eller tekniska utredningar.