Regionala skillnader i risk att utveckla ledgångsreumatism

Det finns en stor geografisk variation i risken för att utveckla ledgångsreumatism i Stockholms län. Det visar en ny rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin och Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. 

Ledgångsreumatism, även kallat Reumatoid artrit, är en komplex sjukdom som är förknippad med genetiska och miljömässiga faktorer. Nu visar en ny rapport att det finns en stor geografisk variation i risken för att utveckla ledgångsreumatism i Stockholms län. Bakom rapporten står forskare vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting samt enheten för kardiovaskulär epidemiologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Sammanfattningsvis visar rapporten att de geografiska skillnaderna kvarstår efter justering för rökning, utbildningsnivå och Reumatoid artrit inom familjen. Boende i centrala och nordöstra delarna av Stockholms län hade en minskad risk för ledgångsreumatism. Nordvästra och västra delarna av länet hade en ökad risk.

Rapporten visar också att risken att utveckla ledgångsreumatism i Stockholms län inte är jämnt fördelad och att det finns områden med ökad risk som inte kan förklaras av kända riskfaktorer. Rapportförfattarna konstaterar att ytterligare undersökningar av lokala exponeringar eller sociala faktorer skulle behövas.

Rapporten baseras på data från studien EIRA - Epidemiologisk undersökning av Reumatoid Artrit - vilket är en befolkningsbaserad fall-kontroll-studie där nyinsjuknade fall rekryterats mellan maj 1996 och oktober 2009. 

 

Helena Edström